اجابت لایحه اسناد الحاقیه مدرک دستور کار پنج ساله سوم توسعه در شورای دهکده تهران

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شهرنوشت، در صدو هفتاد و یکمین نشست علنی شورای ایالت تهران تو جریان بررسی لایحه «اسناد پیوست مدرک برنامه پنج ساله سوم شامل جداول کمی و متمایز ها و چارچوب منابع مالی و جداول منابع و مصارف»، مرتضی الویری رئیس باشگاه برنامه و بودجه شورای بخانه برگشتن تهران با بیان اینکه مواد پروگرام پنج ساله سوم بهمن ماه سال ۹۷ به تصویب رسید، تقریر کرد: بر اساس ماده ۹۴ این برنامه، شهرداری تهران موظف است تا آخر اردیبهشت ماه امسال چشم انداز، عهده دار و استراتژی و اهداف پروگرام پنج ساله را به شورای خانه دادن ارائه دهد اما بدبختانه این اسناد با تاخیر به شورا ارسال شد.

وی ادامه عدل: یک ماه و نیم است این اسناد بوسیله شورای دهات ارائه شده و از آن تاریخ تاکنون تو جماعت های تخصصی موضوع در حال پیگیری است و پس ازآن از آنکه داخل مجلس های تخصصی مورد تجسس قرار گرفت متناسب با اهداف قدری و شاخص های تعیین شده تو جلسه مشترک با محفل برنامه و بودجه، موارد مجددا مورد بررسی قرار گرفت.

مهتر کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران اضافه کرد: نتیجه این جلسات به کمیسیون امتزاج شورای ده ارسال شده و امروز داخل شش حوزه عهده دار توسعه مدیریت و حکمروایی شهری، ماموریت شهرسازی و معماری، ماموریت حمل و نقل و ترافیک، عهده دار خدمات شهری و محیط زیست، عهده دار شدن اجتماعی و فرهنگی و ماموریت امنیت و افزایش تاب آوری بوسیله همراه خط سیر منابع و مصارف بررسی و جمع بندی بازپسین با فایل پیوست بوسیله محوطه علنی ارسال شده است.

الویری با بیان اینکه بر این اساس یک ماده واحده و دو تبصره تمهید شده که در ماده واحده آن با استناد به ماده ۹۴ مصوبه دستور کار پنج ساله شهرداری تهران مکلف است جداول اندکی شاخص های کمی احکام پروگرام و هدف گذاری بخاطر آنها را تو افق پنج ساله داخل چارچوب منابع مالی و جداول منابع و مصارف به شرح پیوست اجرایی کند، اضافه کرد: بر شالوده ماده ۹۵ برنامه نسبت به پایش و تقویم و دستیابی بوسیله این اهداف و شاخص های کمی در قالب گزارش های دوره ای به شورای شهر تهران اقدام کند.

وی ادامه عدل: همچنین در تبصره ها نیز شهرداری تهران را موظف کرده ایم تا آن دسته از شاخص ها و اهداف اندکی که سیاق موجود و رویه اتیه آن درون سال های برنامه را در این سند ارائه نداده یا عیبناک است را تا انتها سال فاتحه دستور کار ارائه کند. همچنین شهرداری را موظف کردیم تا اهداف و شاخص های عملیاتی (سطح ثالث) را با هماهنگی و پس از تصویب در کمیسیون های تخصصی شورای قریه تهران اجرایی کند.

درون ادامه این جلسه، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران پیش از عرضه این گزارش با استناد به تبصره یک بند ۶ ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی شوراها گفت: به استناد به این تبصره مقرر شده حیات هر کمیسیون در مرزوبوم تخصصی خود نظر دهد ولی درون پروگرام پنج ساله سومین تماشایی این بودیم که کمیسیون برنامه و بودجه ورود تخصصی به موضوعات داشته که این موضوع خلاف دستورالعمل است.

امینی نیز در فایده به این اظهارنظر گفت: باشگاه پروگرام و بودجه درون پارلمان های ملی و محلی بوسیله عنوان کمیسیون تخصصی می تواند نسبت به خروجی مجتمع های تخصصی اعمال نظر کند. البته تمامی نظرات کانون های تخصصی درون لوایح حتما اعمال می شود.

این لایحه با ۱۵ رای طبق و دو رای مخالف به اجابت رسید.

ترس ها و تفریق ها درباره رده بندی سنی فیلم های سینمایی

به گزارش خبرآنلاین؛  ترتیب درجه بندی سنی سینمای ایران، حرکتی نو در سینمای ایران است که مانند هر اقدام تازه ای در این قلمرو با خوف ها و وحشت هایی محسوس شده است. موضوعی که از دیروز موجب نقد و تحلیل و تجسس های گوناگون قرار گرفته است. محور بالاگرفتن این نقد و معاینه های البته برنامه هفت حیات که تو آن سعادتمند الوهیت در میز کارشناسی این هفته این برنامه  گفت:« درخواست دادستانی دیوان انصاف اداری فرمان به اسکان اعمال منصب بندی سنی بخاطر فیلم ها داده است.»

همین خبر موجب اعتراض توئیتری ابراهیم داروغه زاده شد که نوشت: « کارشناس برنامه هفت روی آنتن زنده خبر می دهد که دیوان رحم اداری با شکایت دادستان کل ملک فرمان به اسکان انجام رده بندی سنی فیلم های سینمایی داده است! کارشناس از کجا شناسایی داده است و آیا افرادی آدرس های خبط بوسیله آقای دادستان داده اند؟»

حاشیه نویسی های میز کارشناسی دستور کار «هفت» اما خیلی مهلت بوسیله میز نقد آن هم رسید. جایی که مسعود فراستی پاسخ انتقاد ابراهیم داروغه زاده درون اکانت شخصی اش را روی آنتن زنده تلویزیون داد. 

بخشی از اهالی سینما از ماجرای درجه بندی اهل سنت فیلم ترسیده بودند که مبادا این میز تازه ای برای ممیزی فیلم ها باشد. این بود که مهرزاد دانش، منتقد سینما و عضو هیات رده بندی اهل سنت فیلم دایره سینمایی درون یادداشتی یادآور شده بود که منصب بندی سنی فیلم ها یک تمهید راهگشاست، نه تفتیش مضاعف است. متن کامل یادداشت بینش با عنوان «از درجه بندی اهل سنت فیلم ها نترسیم!»

مهدی تهرانی، پیکر هیات رده بندی سنی فیلم سازمان سینمایی دو پیغام مجزا برای رفع تردیدها  نوشت. این مدرس و منتقد سینما تو یادداشت خود راهکارهایی را بخاطر این رفع تردیدها مطرح کرد و نوشت: « داخل حال مجهز بوسیله دیدن میرسد، سینماگران عفیف سینمای ایران بخاطر حفظ کار فرهنگی خویش به حق، داخل برابر تصمیمات هیات رده بندی سنی فیلم دچار وسواس هستند . اما بدلایل اخلاقی و اداری برطرف کردن این بدبینی و وسواس وظیفه فطری هیات رده بندی  تراشیدن.» متن کامل مطلب تهرانی با عنوان « راهکار رفع وسواس سینماگران بوسیله رده بندی اهل سنت »

این منتقد سینما البته درون مطلب دیگری بخاطر رفع نگرانی های سینماگران نوشت:« قواعدی کلی داخل طولانی جهیز های رده بندی سنی فیلم داخل گیتی حاکم است که سینمای ما نیز می تواند به خشکی امدن زمینه عرف و فرهنگ مختص خود؛ از آنها نهایت مصرف را ببرد. » متن تمام یادداشت وی با عنوان « رده بندی اهل سنت فیلم، تشریفاتی نیست»

گرچه درون حال حاضر وضعیت نامعلوم آیین نامه رده بندی سنی فیلم ها را باید در معارفه (شنبه 20 مهربانی) مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی دایره سینمایی  جست که با تایید معارفه حکم دربار عدالت اداری گفت: «این فقره براساس همان دستورالعملی است که تو ۱۰ اردیبهشت امسال ابلاغ شده بود اما در شهریور پیش نویس جدیدی منتشر شد که هنوز نهایی و ابلاغ نشده و در حال مهیا مبنای ارتکاب سازمان سینمایی است.» توضیح سازمان سینمایی درباره توقف اجرای رده بندی سنی فیلم ها .

آیت الله سیستانی: دولت و وسیله های امنیتی مسئول خون کشته های ناآرامی های اخیر هستند

بوسیله گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، عبدالمهدی کربلائی، پاسبان مرجعیت برجسته دینی و سخن ران نماز جمعه کربلاء سخنان آیت الله العظمی سید علی السیستانی، مرجع عالی دینی را نقل کرد.

در این خطبه آمده است: تو شرایطی که دولت عراق اطلاع دادن کرده که دستور شلیک گلوله بوسیله تظاهرکنندگان را نداده است، اما هزاران بدنه کشته و زخمی شده اند. بخت و دستگاه های امنیتی مسئول خون هایی هستند که خلال روزهای اخیر ریخته شده است.

مرجعیت عراق اعلام کرد: دولت نمی تواند از این مسئولیت شانه خالی کند، چرا که مسئول کشته شدن تظاهرکنندگان بوسیله ضرب گلوله طرف های سرکش درون برابر دیدگان نیروهای امنیتی است، اقبال مسئول حاضر بودن حفاظت از رسانه ها در قبال هدف راحتی گرفتن ها و حملات است.

مرجعیت با خانواده های قربانیان این رخدادها ابراز همدردی کرده و بر همبستگی خویشتن با خواسته های قانونی تظاهرکنندگان اصرار کرد.

مرجعیت قویاً از دولت و دستگاه قضائی خواست تا تحقیقات شفافی را در مورد تمامی رخدادهای رخساره گرفته در تظاهرات و افشای عناصری که به سمت تظاهرکنندگان آتش گشودند و عدم رخوت تو پیگرد آنها حال با هر رویکرد و موضع گیری که باشند، انجام دهند و این مساله هنگام مدت محدودی همچون دو هفته انجام شود.

روزنامه رسمی کاخ سفید: با تحقیقات استیضاح ترامپ همدستی نمی کنیم

به گزارش یوروینوز، این موضع قلعه سفید چند زمانه پس از آن اخبار می شود که شانس ترامپمانع شهادت گوردون ساندلند، سفیر آمریکا در سندیکا اروپا، در مجلس نمایندگان آمریکا شد.

قلعه سفید داخل روزنامه به مجتمع نمایندگان، دموکرات ها را بوسیله باطل سازی شیوه اساسی آمریکا و آزادی های مدنی و همچنین مجاهدت بخاطر باطل و دگرگونی نتایج انتخابات اربابی جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا بازپرس کرده است.

در مجله قلعه سفید همچنین گفته شده است که دولت با درخواست دموکرات های مجلس نمایندگان همکاری نخواهد کرد زیرا آنها تحقیقات نامعتبری را آغاز کرده اند.

پت سیپولون، نایب قلعه سفید گفته است: «هرگز پیش از این در تاریخچه ما، باشگاه نمایندگان والا کنترل هر حزب سیاسی که هم که بوده، اینچنین انسان آمریکا را حروف خطرناکی که به دید مصمم به دنبال کردن آنند، نبرده است.»

آدام شیف، رئیس کمیته اطلاعات باشگاه نمایندگان روز سه گانه شنبه در توئیتی نوشت: «کاخ سفید می گوید که تحت فشار قرار اعطا کردن یک نوبت خارجی بخاطر دخالت تو انتخابات آمریکا، فقره اشتباهی زدودن.» او همچنین تالیف است که حاضر بودن همکاری کاخ سفید با تحقیقات استیضاح بوسیله معنای آن است که رئیس جمهوری خود را «بالاتر از طریق می داند در حالی که عادت اساسی چیز دیگری می گوید.»

مجلس نمایندگان آمریکا پس از فاش شدن تنگ کردن دونالد ترامپ پهلو همتای اوکراینی اش بخاطر انجام تحقیقات درباره پسر مجرا بایدن، دستیار پیشین رئیس جمهوری آمریکا و یکی از نامزدهای پیشرو دموکرات ها بخاطر انتخابات ۲۰۲۰، تحقیقات برای استیضاح دونالد ترامپ را آغاز کرد.

دونالد ترامپ با این اتهام روبروست که در پی دستیار گرفتن از یک اقبال خارجی برای دخالت درون انتخابات آمریکاست.

حجره های مشاوره  به شهرک های صنعت می آیند

توجه به این مساله می تواند در زمینه رفع بسیاری از مشکلات و مسائلی که در این حوزه وجود دارد، نقش مهم و بسزایی داشته باشد. به همین اراده ایجاد مراکز مشاوره همراه با فراهم کردن زیرساخت های لازم در شهرک ها و نواحی صنعتی داخل سال های اخیر از سوی متولیان امر با تقلا بیشتری ظهر شده است. ایجاد مراکز مشاوره می تواند داده ها لازم و مهم را در اختیار سرمایه گذاران در بخش های متنوع صنعتی و تولیدی قرار دهد.

بود مراکز مشاوره صنعتی و استفاده از کارشناسان با امتحان می تواند مشکلات تولیدکنندگان و تنخواه گذاران را داخل این پاره ها کاهش دهد یا برطرف نرم.  علاوه بر موارد تذکر شده هر چه استاندارد آگاهی و دانش سرمایه گذاران درون همه زمینه ها اضافه یابد، این باور که مصرف از برنامه ریزان، متخصصان و تشکل های صادراتی می تواند تولیدکنندگان را از آسیب دور کرده و با درآمد بیشتری مواجه کند، با برنامه ریزی هدفمندتر و کارشناسانه تری در مسیر سرمایه گذاری حرکت خواهد کرد. همین مساله می تواند داخل شالوده رفع بسیاری از مشکلات در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط دارای عظمت بسیار زیادی باشد. مصرف از ظرفیت کارشناسان صنعت

رئیس موسسه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به اهمیت ابداع مراکز و موسسات مشاوره صنعتی داخل شهرک ها و نواحی صنعت استان به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور اشاره می کند و می گوید: خلق این مراکز و موسسات می تواند بنیاد ساز رفع بسیاری از مشکلات و مسائل موجود داخل واحدهای صنعت کوچک و متوسط استان باشد. «محمدرضا حاجی پور» بیان می بطی ء: ایجاد مراکز مشاوره با مصرف از ظرفیت کارشناسان صنعتی می تواند اطلاعات و آگاهی های لازم را در بخش های مختلف صنعت و تولیدی داخل اختیار تنخواه گذاران فراغت دهد. همین امر بسیاری از مشکلات موجود را از سر طرز سرمایه گذاران و تولیدکنندگان درون این نواحی بر خواهد داشت.

وی با رمز به نقش تاثیرگذار مراکز مشاوره صنعتی داخل شهرک ها و نواحی صنعت در رشد و توسعه صنعت استان دنباله می دهد: این مراکز از بنیادی ترین عوامل در گشایش وضعیت صنایع استان و سرزمین است که می تواند به تامین زیرساخت های مناسب از پیش تامین شده بخاطر راه اندازی کندرو واحدهای صنعتی با هدف ایجاد، بسط و توسعه صنعتی و درون نتیجه داخل راستای رونق اقتصادی کمک نرم. رئیس راه اندازی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی می افزاید: اقدامات زیاد مثبت و سازنده ای داخل شالوده ایجاد این مراکز داخل نواحی صنعتی استان عمل شده و با توجه بوسیله ظرفیت های دانشگاه صنعتی، پارک علم و فناوری و شرکت های خرد زمینه این ظرفیت تو استان روز به روز در حال گسترش است. افزایش بهره وری واحدهای صنعت کوچک

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی نیز می گوید: کنف از واحدهای صنعت و تولیدی کوچک و متوسط یکی از ماموریت هایی اصلی شهرک های صنعتی بوسیله اختصاص در استانی صنعت قرین مرکزی بوده که دارای تعداد یدکی واحد صنعت کوچک و متوسط است. «مصطفی آمره ای» اشعار می بطی ء: به خشکی امدن همین بنیان باید داخل زمینه توانمندسازی واحدهای کوچک و متوسط اقدامات لازم انجام شود. استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره صنعتی و ارائه مشاوره به این واحدها می تواند در شالوده افزایش نصیب وری واحدهای صنعتی کوچک و متوسط دارای اهمیت زیاد زیادی باشد.

وی با اشاره به جلال حادثه یابی و مشاوره داخل زمینه کاهش مخاطرات و مشکلات و نیز دستیابی واحدهای صنعت به توفیق می افزاید: اگر بخواهیم در این مرزوبوم ها به توفیق مشت پیدا کنیم باید موارد تذکر شده را مورد توجه فراغت دهیم. البته از سال های گذشته موضوع مشاوره به واحدهای صنعت در اجازه کار مشارکت شهرک های صنعت قرار پژمان و تاکنون بوسیله عزم افزایش بینش کارکنان واحدهای تولیدی اقدامات دهش نیز انجام شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی اظهار می کند: یکی دیگر از اقداماتی که توسط همدستی شهرک های صنعتی با توجه به این که واحدهای صنعت کوچک و متوسط مشکلات متجاوز زیادی را در حوزه های مختلف از جمله حقوقی، تامین مالی و تکنولوژی دارند، ارتکاب شده، ایجاد کلینیک صنعت است. امسال یک کلینیک سیار درون شهرک صنعتی خمین ساختن شده است. آمره ای دنباله می دهد: درون این کلینیک ۱۲ مشاور با امتحان صنعت در زمینه های فنی و تکنولوژی، برق و انرژی، مالی و دارایی، بیمه مدیریت و کیفیت به ۳۷ واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی و خارج از شهرک صنعتی مشاوره های لازم را درون بنیاد های ذکر شده ارائه داده اند. وی پیش روی می یواش: تا فرجام سال توسط این شرکت ۴ کلینیک سیار صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعت استان به سرود ارائه مشاوره در موارد ذکر شده بوسیله واحدهای صنعتی و برای رفع مشکلات آنها برگزار خواهد شد. توسعه صنعت استان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک می گوید: مرزوبوم صنعتی با مشکلات و مسائل زیاد متعددی مواجه است. تو شرایط کنونی از مهم ترین و واقعی ترین مشکلات آن می توان به توسعه و رونق نداشتن صنایع و تأسیس واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی رمز کرد. «منوچهر توسطی» با اشاره به این که تنخواه گذاری هایی که ایفا می شود سنتی است و از فن شناسی روز برخوردار نیست، بیان می یواش: این نوع تنخواه گذاری ها به دلیل این که افراد دارای اطلاعات لازم و کافی نیستند تو بیشتر مواقع تولید را با مشکلات جدی مواجه می درنگ.

وی امتداد می دهد: تنخواه گذاران بخاطر این که بتوانند تو حروف تولید موفق باشند و واحدهای تولیدی خود را با موفقیت هدایت کنند، باید در همه مرزوبوم ها معلومات لازم و کافی داشته باشند، بنابراین حتما احتیاج به مشاوره با متخصصان دارند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و زراعت اراک با رمز به این که وجود واحدهای مشاوره داخل واحدهای صنعتی بسیار عمده و ضروری است، می افزاید: مشاوره درون همه زمینه ها یکی از موارد مهم و تک احتیاج سرمایه گذاران است.

در این زمینه شرکت شهرک های صنعتی و صنعت و معدن باید همدستی و تعامل داشته باشند ما نیز بوسیله عنوان مدخل مخصوص از این عمده حمایت خواهیم کرد. توسطی با اشاره به اقدامات اثربخش ایفا شده تو اساس رفع مشکلات بخش صنعت استان اظهار می بطی ء: این اقدامات می تواند بخشی از مشکلات مملکت صنعت استان بوسیله ویژه مشکلات واحدهای صنعت کوچک و متوسط را برطرف کند و گامی تاثیرگذار در جهت ترقی صنعتی استان باشد.

بسکتبال بین المللی زنجان؛ تیم های ملی جوانان و نوجوانان ایران به پیروزی رسیدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، درون دومین روز از مسابقات بین المللی زنجان و در اولین بازی، تیم ملی جوانان ایران به مصاف آویشن ملی نوجوانان سوریه رفت.

تو کوارتر نخست آویشن ملی نوجوانان سوریه که البته از چندین بازیکن تیم جوانان خویشتن غصه استفاده می کند با نمایشی ضعیف ۲۸ بر ۵ شکست خورد و داخل کوارتر دوم با نتیجه قابل تصویب زیرفون ۲۰ بر ۱۱ ورزش را واگذار کرد.

در کوارتر سوم چند دو امتیازی بوسیله صورت متواتر بخاطر ایران کسب شد و بازیکنان سوریه بی آرامی با افزایش حملات چند نمره ظهر سرهم گرفتند.

در کوارتر چهارم و پایانی دو تیم تقریبا پایاپای پیش رفتند و تو نهایت تیم ملی جوانان کشورمان قاهر شد ۹۴ پیاده شدن ۴۱ آویشن نوجوانان سوریه را از پیش رو بردارد.

دومین ورزش از دومین روز مسابقات بین المللی بسکتبال زنجان بین تیم های نوجوانان ایران و قطربرگزار شد.

تیم ملی کشورمان در کوارتر بدوی فیروز شد ۱۶ بر ۱۱ قهرمان شود. از کوارتر دوم اختلاف امتیازات بالا رفت و مجدد نوجوانان ایران با خراج ۳۳ پیاده شدن ۷ پیروز شدند.

کوارترهای سوم و چهارم همچنین با نتایج ۲۰ بر ۱۰ و ۲۹ به خشکی امدن ۱۵ به منفعت ایران تمام شد و تو اختتام آویشن ملی نوجوانانایران داخل یک دیدار جذاب و سرعتی ۹۸ بر ۴۳ کنار هماورد خود قهرمان شد.

اندک خوابی در دهه ۵۰ و ۶۰ زندگی با افزایش کار بزرگ آلزایمر همراه است

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه محققان مدال می دهد افراد دارای خواب بی چونی تو دهه ۵۰ تا ۶۰ سال زندگی گیرایی در معرض ریسک والاتر ابتلا به آلزایمر در سنین والاتر قرار دارند چراکه مغزشان دارای چین های پروتئینی بیشتری است.

محققان درون این مطالعه دریافتند افرادی که در دهه ۴۰ و ۵۰ عمر شان کاهش داخل مقیاس کیفیت خواب موجودی را گزارش کرده بودند دارای پروتئین بتاآمیلوئید بیشتری درون مغزشان در سنین والاتر بودند.

نیز افرادی که داخل دهه ۵۰ و ۶۰ سال عمرشان با کاهش کیفیت خواب نمایان بودند دارای پروتئین تائو بیشتری در مغزشان بودند.

هم مجعد های تائو و حزن بتاآمیلوئید با خطر بالاتر ابتلا بهزوال عقل مرتبط هستند.

عدد ۹۵ باهم اتحاد کردن کننده این معاینه از ضابطه روش PET که تنها تکنیک قادر به تشخیص توده های تائو و بتاآمیلوئید در عدد است، اسکن شد.

شهروندان در برنامه ریزی ها سهیم می شوند

در دوره گذشته مدیریت شهری به همان معادل که تمرکز اختصاص ای روی مدل سازی و اجرای پروژهای مبصر عمرانی مشابه تاسیس بزرگراه و پل و…، آن هم با درآمد حاصل از سودا انبوهی و تبدیل در طرح تفصیلی و کاربری زمین ها وجود داشت، اضافه کیفیت زندگی شهروندان بوسیله حاشیه رانده شده حیات. ولی حالا مدیریت جدید قصبه تهران ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را در اجازه فقره راحتی داده و به دیدن می رسد اهالی محله های شهر، نقش مهمی در تصمیم گیری برای اجرای پروژه های محلی و حتی پروژه های کلانشهری خواهند داشت. در ادامه با «علیرضا فراهانی» مدیر سیاستگذاری و دستور کار ریزی راهبردی شهرداری تهران درباره رویکردها و سیاست های مدیریت متاخر شهری و نقش شهروندان درون غرض سازی های شهرداری گفت وگو کرده ایم.   

در دوره جدید بر اساس هدف «تهران شهری برای همگی» کیفیت زندگی اهالی ولایت بیشتر تک توجه است. مدیریت شهری چه محاکمه هایی برای تحقق این شعار دارد؟
رویکرد مدیریت شهری داخل دوره گذشته، طراحی و اجرای پروژه های مبصر بوسیله اختصاص در سیستم حوزه حمل ونقل قرین تاسیس بزرگراه بود. آن رویکرد پیاده شدن اساس نظرسنجی ای که از شهروندان انجام شده است، زمینه ساز نارضایتی های یدکی از وضعیت ترافیک، آلودگی هوا، فساد داخل شهرداری و همچنین افزایش فاصله طبقاتی و ناعدالتی در نمونه برخورداری برزن های بالا و پایین ده شد. اما رویکرد دوره متاخر مدیریت شهری، برنامه ریزی و غرض گیری با مشارکت شهروندان است. چراکه نظرسنجی ها نشان می دهد بسیاری از پروژه های ارشد حوالی گذشته مطلوب نظر اهالی آن منطقه نبوده است.  
 کدام پروژه مبصر شهری می تواند مصداقی برای این مدعا باشد؟
به عنوان شهید مدیریت های پیشین شهر تهران درون پروژه ساخت بزرگراه های نواب خواه امام علی(ع) بر ماخذ طرح های بالادستی ای که بخاطر ایالت تهران ستایش شده است، غرض گرفت در نقاطی از شهر یک شاهراه شریانی بسازد. اما درون اجرای این طرح حصه شدن محله هایی که در سطر بزرگراه قرار داشتند، تک توجه استراحت نگرفت. این بغرنج حتی در دیگر پروژه های کوچک تر حزن مشخص وجود و نارضایتی مردم را به دلیل شرکت ندادن آنها در فرایند غرض گیری پروژه ها به همراه داشت. به نشانی شهید سنگفرش شدن خیابانی در قلب یک محله یا حتی جمع آوری زباله و… عزب بر اساس دریافتن شهرداری از آن پروژه انجام می شد و شهروندان مشارکتی در فرایند غرض گیری نداشتند.
این نوع تصمیم گیری و مشارکت ندادن آدم داخل پروژه ها چه مشکلی ساختن می کرد؟

بوسیله نشانی مثال درون موضوع تفکیک و جمع آوری زباله که اتفاقاً فرایندی مشارکتی است و احتیاج به همراهی قطعی شهروندان دارد، شهرداری در راستای همان نوع غرض گیری ها، با فراغت دادن سطل های مبصر زباله، وظیفه تفکیک زباله را خودش به عهده می گرفت. شاید این مسئله تا زمانی که شهرداری با کمبود بودجه مواجه نبود، بوسیله ظاهر مشکلی خلق کردن نمی کرد اما وقتی با کمبود بودجه روبه رو شد و از طرفی از طرف انبازی شهروندان را اندوه با خود نداشت، جمع آوری خاکروبه و تفکیک زباله بوسیله معضلی بزرگ تبدیل می شد.
با این توضیح، شهروندان چگونه قرار است درون رویکرد جدید مدیریت شهری با شهرداری در فرایند غرض گیری و اجرای پروژه ها انبازی داشته باشند؟
یکی از رویکردهای مدیریت شهری جدید در برنامه سوم توسعه، ویرایش وفاق شهروندان با شهرداری یا طلبیدن مشارکت شدید پر حرارت آنها است. برای شکل پذیری این رویکرد راحتی پیاده شدن این است که برنامه ریزی ها با مردم ادا شود. یعنی در سطحی که امکان مشارکت قطعی آدم درون غرض گیری ها بود دارد، آنها با شهرداری همکاری کنند.
این شریک ها چگونه بوسیله ارتقای کیفیت زندگی شهروندان که از رادیکال ترین شعارهای حوالی جدید مدیریت شهری است می انجامد؟
تو منطقه و کوچه امکان اینکه برنامه ریزی ها با مشارکت مردم انجام شود اعلی است. اما بخاطر اینکه مطمئن شویم برنامه ریزی هایی که با مشارکت مردم انجام می شود داخل نهایت به ارتقای سطح کیفی عمر آنها در شهر منجر خواهد شد، داخل ساختار شریک مردم در پروگرام ریزی ها به اختصاص تو خیابان کوچک ها به متمایز های زیست پذیری درون بطرف خانه توجه کرده ایم. تو واقع چهار بعد «کالبدی، فعالیتی، زیست محیطی»، «مدنی»، «اقتصادی» و «حکمروایی» به عنوان معیارهای زیست پذیری درون نظر محزون شده است. از طرفی یکی از مهم ترین معیارهای عبرت این چهار بعد با اتمام پرسشنامه از شهروندان جستجوگر می شود. اینکه آنها چقدر از خدمات بهداشتی، فضای سبز و… که در کوچه فراهم شده است رضایت دارند. درنهایت با این روش، فاصله، کمبودها و مشکلات هر کوچه با استانداردها و مدل برخورداری محله های دیگر تعیین می شود. در این وعده است که پس از شناخت مشکلات، با حضور خویشتن مردم پروگرام ریزی ها و نیز سهم آنها تو انبازی با شهرداری و همچنین سهم دیگر نهادها مشخص خواهد شد.
این رویکرد جدید که به مشارکت انسان درون تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها به ویژه در محله های تهران بزرگی می دهد، اینک آغاز شده است؟
بله. این امر با شریک شدن موسسه نوسازی و با یکروز گیری از توان دفاتر نوسازی درون تهیه برنامه توسعه برزن آغاز شده است. یعنی شرایط زیست پذیری و کیفیت زندگی درون خیابان کوچک ها سنجیده شده و با کمک خود آنها به راهبردها و چشم اندازهای آینده محله رسیده ایم.
نقش و جایگاه شورایاری ها تو پروگرام ریزی و تصمیم گیری ها کجاست؟
شورایاری ها در دوره جدید نقش پررنگ تازگی خواهند داشت. واقعیت این است که تو دوروبر گذشته شورایاری ها عملکرد چندان مثبتی نداشته اند و شریک پایین اهالی محله در گزینش شورایاران بی آرامی معترف کنار این مدعاست. اما اساسی ترین دلیل عملکرد نامناسب شورایاران که گاهی تنها بوسیله مطالبه گری صرف از شهرداری بس می کردند، ساز و کار اجرایی نامناسبی حیات که باعث می شد از ظرفیت آنها استفاده نشود. در نتیجه در رویکرد جدید، سهم شورایاران و همچنین سرای محله، تسهیلگری، مذاکره با شهرداری و اهالی محله بخاطر تغییر یک درخواست عمومی به پروژه مشترک و نظارت بر ایفا پروژه است.
یکی از شاخص های مهمی که می قابلیت برای شکل پذیری شعار «تهران شهری برای همه» برشمرد، ناچیز کردن فاصله میان برخورداری خیابان کوچک های اوج و پایین شهر است. رویکرد جدید مدیریت شهری چه دستور کار ای بخاطر محلول این صعب دارد؟

تو ماده ۲۳ برنامه سوم توسعه شهری آمده است که باید تفاوت برخورداری محله های بلندی و پایین شهر کمتر شود. بخاطر کمتر شدن این فاصله مسلماً باید بودجه بیشتری برای برزن های کم برخوردار قصبه هزینه شود. سازوکاری که در رویکرد جدید برای فراخوانی مشارکت بیشتر اهالی محله ها و شورایاران با شهرداری مدل سازی شده است، می تواند به ارتقای چونی عمر تو این خیابان کوچک ها و کمتر شدن فاصله محله های اوج و پایین شهر منتهی شود.
تو دوره جدید مدیریت شهری، موضوع خرید تراکم تا چه قطع بازنگری یا محدود شده و شهرداری به سمت درآمدهای جماز حاصل از ستاندن مالیات و عوارض بر شهر پیش خواهد رفت؟
در دوروبر گذشته، سهم زیادی از درآمدهای شهرداری بوسیله ساخت وساز تو قصبه وابسته بود که از وضع تغییر در طرح تفصیلی، تکثیر منطقه جدید و نیز گاهی تخلفات بسی کسب می شد. باوجود این بوسیله دلیل بدهی ۶۰ هزاره میلیارد تومانی شهرداری و همچنین تعهداتی قرین حساب نیروی انسانی و… که از قبل وجود داشته است، نوعی رژیم مالی بخاطر شهرداری ساختن شده که لازم است بوسیله آرامی به جانب درآمد پایدار حرکت درنگ. درون رویکرد جدید، شهرداری برای رسیدن به درآمد مستقر باید در ۳ سطح تکثیر درآمدهای مبتنی پهلو یکروز برداری از قریه (عوارض بر ملک، عوارض ترمیم و…)، هماهنگی نهادی بخاطر محرر در شهود عوارض از املاکی مانند بانک ها و نیز قانونگذاری با قدرت عمل کند.
رمز کردید که یکی از منابع درآمدی شهرداری تو پرگیر گذشته تخلفاتی بود که بوسیله نشانی مثال از سودا تراکم و ساخت وسازهای غیرمجاز کسب می شد. با توجه بوسیله اینکه حرکت شهرداری بوسیله جانب درآمدهای مستقر بوسیله صورت دفعی نخواهد بود، چگونه از رخ دادن چنین تخلفاتی جلوگیری می شود؟
باید تو دریافت نرخ هایی که از تاسیس دهات به دست می آید به روزرسانی انجام شود. با این روش، درآمد بیشتری از سطح کمتری از ساخت وساز در بخانه برگشتن کسب خواهد شد. این یعنی شهرداری از جزء اجابت و حلال ساخت وساز تسهیم بیشتری به دست خواهد آورد. قرار محو شهرداری در حوالی متاخر مدیریت شهری تنها به پروژه های کوچک و البته پرشمار محلی کفایت کند و پروژه های بزرگ تمرکز بیشتری روی توسعه، تأمین و تجهیز مترو و حتی نقشه کشی خطوط جدید خواهد داشت.

خان باقری از نمایشگاه دستاوردهای صنایع وزارت دفاع ملاقات کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکرمحمد باقریرئیس ستاد طاس نیروهای مسلح و هیئت همراه ضمن حضور در صنایع وزارت دفاع در خراسان از نمایشگاه محصولات و توانمندی های وزارت دفاع بازدید کرد.

درون این بازدید امیر عالم حسنی معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و مدیران صنعت دفاعی در گزارشی آخرین اقدامات صنعتی دفاعی را در راستای پیشرفت های حوزه رزم زمینی، دریایی و هوافضا داخل استان خراسان تشریح کرد.