جای خالی استیناف داخل طرح های شهری

هنگفت از شهروندان تهرانی در کنار گلایه های خود از مشکلات شهری موجود، معتقدند که برابر وسعت و جمعیتی که هر روز به خشکی امدن قصبه تهران افزوده می شود از هویت این شهر کاسته می شود. مهاجرانی که به ترانه کار و بهبود شرایط زندگی کوله جنین سفر امانت اند و به این دهکده آمده اند، حس تعلقی بدان ندارند و همین مسئله باعث شده تا نه پایداری مدنی در خیابان کوچک های شهر حاکم شود نه شهروندان به کیفیت عمر روستا وقار دهند. تو این زمینه گفت وگویی کرده ایم با «حسن خلیل آبادی» عضو شورای اسلامی بخانه برگشتن تهران و پیکر کانون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران که پیش روی شماست.

بوسیله نظر شما تهران امروز از بی هویتی رنج می برد؟
متأسفانه ما امروز در شهر تهران شاهد یک بی هویتی هستیم که نتیجه اجرای فدایی پروژه های شهری عاری توجه بوسیله تاریخ و هویت خیابان کوچک ها، مهاجرت زیاد از کمیت به این کلانشهر و رشد و ترقی شهرنشینی است. امروز وقتی در برزن های قدیمی قریه گام می زنیم دیگر ردپایی از بناء های محوطه دار و حال و هوای همیشه تهران را نمی بینیم. هرچه پهلو پری دهات افزوده می شود، بر مدت معین دهات هم افزوده می شود و فراوان اوقات مدیران شهری مجبورند برای توسعه فضای شهری دست به تخریب محله های قدیمی بوسیله بهانه عقب نشینی و اتساع معابر شهر بزنند. این پشت نشینی منازل داخل خیابان ها هویت، تاریخچه و اتیکت محله ها را نابود می یواش.
پندار می کنید با انجام پژوهش های تخصصی قبل از اجرای پروژه ها می توان جلو تخریب هویت کالبدی شهر را گرفت؟
ما با فقر پژوهش های شهری تو تهران روبه رو نیستیم، بلکه با بی توجهی به هویت و نزاکت تهران درون اجرای پروژه ها مواجه ایم. پژوهش و مطالعه حول محور یک پروژه عارض می گیرد ولی سؤال اینجاست که مدیران شهری ما چقدر برای این مطالعات ارزش قائلند. وقتی نتایج یک مطالعه مدال می دهد اجرای یک پروژه شهری مانند ساخت یک پل خواه یک بزرگراه، هویت و تاریخ یک برزن را در تهران نشانه می گیرد اولویت مدیران در بار عمل توجه به نصیحت پژوهشگران است خواه صرفاً نگاه پروژه محوری خود را عقب می کنند؟ اگر تهران امروز به یک روستا بی هویت تحول شده علتش این است که داخل برنامه های ترقی شهری کسی مطالعات پژوهشگران و گوشزدهای آنها را مبنی به خشکی امدن نابودی شهر تهران جدی نگرفته است. کسی پایداری مردم شهر تو مقابل ساخت و ساز بدقواره را عقیده نکرد و حاصلش شد خیابان کوچک های باستانی با کوچه پسکوچه های سبو و باریکی که ساختمان های مسکونی بدقواره سندیت قاعده به فلک کشیده اند. بومی های محله عدول کردن را بوسیله ماندن رجحان دادند و دیگر از همگرایی و همبستگی قدیم انسان خیابان کوچک خبری زدودن. یا تولد مال های بزرگ در محله های باستانی که صرفاً با نگاه تجاری و اقتصادی سر هر برزن و محله شکل خمود اند و امنیت آرامش روانی را داخل سایه ترافیک از محله ها ربوده اند؛ همه و همه حکایت از جای خالی پژوهش تو دستور کار مدیران شهری دارد.
به رویت شما چطور می توانیم با اتکا به پژوهش و مطالعه، مقاومت اجتماعی را در اجتماع افزایش دهیم؟
پایداری اجتماعی ما امروز داخل شهر تهران ترساندن می شود، چرا؟ چون داخل پروگرام های ترقی شهری به اصول مقاومت مدنی توجهی نکردیم. آنقدر ساماندهی انباشتگی شهری تهران و بزرگ کردن خیابان ها فکرمان را مشغول کرده که توجه به ارزش های تاریخی و اجتماعی و فرهنگی را فراموش کرده ایم. جمعیت مهاجر داخل محله های مختلف دهات بی حرکت شده اند بدون اینکه حس تعلق خاطری بوسیله محله ها داشته باشند. ما امروز نیاز داریم تا پژوهشگران در موضوع احیای هویت تهران به جد وارد کار شوند، تهران ابد به آدم معرفی کردن شود و در راستای حفظ مانده های کتاب و هویت این شهر تکاپو کنیم. پژوهشگران حوزه اجتماعی باید بسترهای تقویت روابط اجتماعی را در ایالت مطالعه کنند و مولود این مطالعات را بوسیله مدیریت شهری ارائه کنند تا با کاربست آنها تماشایی استقامت پایداری اجتماعی در پایتخت باشیم. دریافتن علاقه تفکر انسان به دهات باعث می شود تا تماشاچی شریک شدن مردم داخل دایره شهر باشیم.  
یکی از مشکلاتی که جامعه شناسان شهری در تهران آن را تک تأکید فراغت می دهند نبود استیناف های علمی در حوزه خانه دادن و طفل است. شما اندوه این موضوع را تأیید می کنید؟
بله متأسفانه ما مرام دهکده و کودک را سر می دهیم اما برای شکل پذیری اهدافمان در این حوزه بررسی ای رخ نمی دهیم. حصه قابل توجهی از جمعیت پایتخت امروز کودکان هستند اما آیا واقعاً بسترهای عمر شاد برای کودکان در تهران مهیاست؟ آیا امکانات رفاهی و آموزشی برای همگی کودکان قریه از مناطق بالای ده تا پایین ولایت برای همگی کودکان یکسان است؟ قطعاً خیر. چنانچه این گونه وجود ما امروز تماشاگر محضر کودکان امر و خیابان در چهارراه های شهر نبودیم. تهران امروز نیازمند ورود قطعی پژوهشگران حوزه بچه و شهر است تا با انجام مطالعات علمی و تخصصی، اطلس راه برای مدیران شهری تعریف شود. کودکان، آینده داران این دهکده هستند و اگر امروز برای آنها برنامه ای نداشته باشیم در آینده با معضلات بیشتری روبه رو خواهند وجود.
آیا این ناچیز کاری داخل حوزه زنان اندوه رخساره پژمان است؟
دقیقاً، درون حالی که زنان می توانند درون امور شهری محله خود نقش بزرگی ارتکاب کنند متأسفانه این جامعه تسهیم مطالعاتی کمی درون میان آمار پژوهش های صورت گرفته دارند. ما نیازمندیم نقش نسوان را در موسسه امور روستا باور کنیم و از آنها بوسیله نشانی همیاران شهرداری تو محله ها دستیار بگیریم و چگونگی این کار را باید پژوهشگران درون مطالعات و استیناف های خویشتن به مدیران توضیح دهند. غفلت از حوزه زنان و کودکان در حاکمیت شهری باعث می شود تا شهر مردانه شود و روح مردانه شهر، شهروندان را کوفته می کند. شهری سالم، پر اب و سرزنده تنها داخل سایه توجه به همه اقشار اجتماع مشت یافتنی است.

عین:ویژه نامه شهرپژوه

بهاروند: هیات رئیسه شامل قانون بازنشستگی نمی شود | نامزدهای ریاست فدراسیون وظیفه خور نیستند

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال در گفت و گویی تفصیلی درباره موضوع های مختلف حول و حوش این روزهای فدراسیون هندبال توضیحاتی ارائه کرد.

این روزها مباحث مختلفی گرداگرد شرایط حضور شما تو انتخابات فدراسیون فوتبال مطرح شده است. تو این باره چه نظری دارید؟

همین طور است. بدبختانه در متجاوز از یک سال و نیمه گذشته با عنوان بازنشسته بارها و بارها بوسیله من حمله شده و به نعوظ یکطرفه قضاوت شدیم. در حالیکه واقعیت سوا این بود. کمی بیشتر توضیح می دهید

ببینید روشن است که ما تابع قوانین هستیم و همین قانون بازنشستگی که اجرایی شده در همین قانون روشن است درون تبصره ۲ تصریح شده افراد با مدرک تحصیلی لیسانس و اعلی می توانند ۶۰ سال کارکرد و یک سومین حقوق تو همان سمت فعالیت کنند. نواب رییس و اعضای هیات رییسه فدراسیون طبق ماده ۳۴ نظام نامه تو سال حداقل ۹ جلسه برگزار می کنند. فرض بر این بگذاریم که ۲۰ جلسه خواه حتی ۳۰ کنفرانس درون سال برگزار می شود که جمع آن حد یک ماه قانونی موضوع تبصره ۲ یعنی ۶۰ روزگار در ماه نمی شود. در این باره بوسیله مسئولان ذی رابطه توضیحاتی ارائه کردید؟

دقیقا. درون این باره تو انتها سال ۹۷ نشست ای با حضور جناب آقای عرب انصاری، معاونت محترم سازمان بازرسی کل کشور و برخی همکاران برگزار شد. در ادامه پیشگاه آقای تازی انصاری و جناب آقای زارعیان، مدیر کل محترم دفتر حقوقی موسسه اصرار و تصریح کردند که نواب رییس و اعضای هیات رییسه فدراسیون مشمول طریق بازنشستگی نمی شوند و فعالیت آنها بلامانع است. با این بود من به این موضوع غصه بسنده نکردم و بحث را به همراه آقای طالقانی از قاعده دربار معتبر عدالت اداری پیگیری کردیم و درخواست ابطال تصویب نامه وزارت ورزش بوسیله شماره ۴۴۲۷ مورخ ۲۲/۸/۹۷ را داشتیم. مولود چه شد؟

پس از مطالعه های لازم از لفظ دربار شریف عدالت اداری وزارت ورزش خلال نامه عده ۶۳۳۵ مورخ ۲۲/۳/۹۸ بخشنامه فوق الذکر را توافق کرد. بنابراین با اصلاح تصویب نامه وزارت ورزش، دیوان محترم عدالت اداری رای خویشتن را اعلام کرد که صحه پیاده شدن حضور افراد تو نواب رییسی فدراسیون و اعضای هیات رییسه گذاشت اما متاسفانه باز غصه شاهدیم افرادی بوسیله وضوح دروغ گفته و حضور نواب رییس را غیر عرفی و نواب را پست تلقی می کنند. آنها حتی به روسای خویشتن حزن جاه نمی گذارند. البته این موضوع  از سر مراجع ذی صلاح داخل حال ردیابی است.

آیا نواب رییس پست محسوب می شوند که این افراد که حتی کارکردشان تو سال ۶۰ ساعت بی قراری نمی شود حقوقی دریافت نمی کنند. از دیدن من برخی اظهارات و تفسیر طریق شخصی است. شما الان ببینید فدراسیون مدتی است وکیل رییس اول ندارد. آیا اتفاقی عارض داده و اموری معطل مانده است؟حضور انفراد مشابه آقای کفاشیان داخل فدراسیون، کمک و وحدت ایشان به مدخل های مختلف فدراسیون بوده و گرنه جناب نواب رییس فقط سبب باهم اتحاد کردن تو جلسات هیات رییسه است و در واقع این پیشگاه این قدر کوتاه است که حتی پاره نفس بی قراری محسوب نمی شود.

این موضوعات نشان می دهد نواب رییس و اعضای هیات رییسه شامل قانون بازنشستگی نمی شوند و می توانند از تبصره ۲ قانون بازنشستگی بهره مند شوند. لذا هرگونه اظهارنظری درباره لیس حضرت افراد بازنشسته بوسیله نشانی مباشر رییس خلاف مقررات است و قابل قبول برای این فدراسیون ازاله. نظر دیوان محترم عدالت اداری هم ارجح کنار نظر شخصی افراد است. ادامه پیگیری این موضوع به کجا رسید؟

پس از اینکه درباره نواب رییس آقایان پذیرفتند که نواب سرگشاده قانون بازنشستگی نیستند و می توانند با استفاده از تبصره ۲ قانون بازنشستگی فعالیت کنند ادعایی درباره خصوصی بودن یا دولتی بودن موسسه لیگ داشتند که پس از مکاتبات زیاد موضوع را به مقام محترم قضایی ارجاع دادند. بعد از وارسی های لازم در تاریخ ۲۵/۹/۹۸ بازپرس معتبر رای بر منع تعقیب و خصوصی بودن راه اندازی لیگ قسط ولی مورد اعتراض صبر گرفت و  پس از وارسی های لازم دادگاه کیفری قرار رد تعرض صادر و رای صادره را اکید اعلام کرد.

موضوع انتخابات فدراسیون بی آرامی تو این مدت کوچکتر فایده این مباحث حیات. در این باره چه نظری دارید؟

درباره انتخابات فدراسیون فوتبال برنامه ریزی شده بود که قبل از موعد انتخابات برگزار شود. ما همه مقدمات را مجهز کردیم و داخل حال حاضر هیچگاه مشکلی برای برگزاری انتخابات نداریم. اما  فیفا اعلام کرد قبل از برگزاری انتخابات نظام نامه باید ارامش شود. اینجا باید موضوعی را مطرح کنم. چندسالی می شود که قرار بوده این اساسنامه توسط دولت محترم تصویب شود اما هیچ اتفاقی رخ نداده است. بسیار از یک سال است اساسنامه تاریخ دان سال ۹۰ مشتاق تایید هیات دولت است.چنانچه این نظام نامه از کار افتادن شده حیات الان فیفا این حرمت سخت گیری نمی کرد و قطعا با همین نظام نامه انتخابات برگزار می شد. اما در حال مهیا پافشاری پهلو سازش نظام نامه قبل از برگزاری  انتخابات شده؛ در حالیکه اگر اساسنامه سازش هم شود باز هم نیاز به اثبات در هیات محترم دولت دارد. در حال حاضر عاشق پاسخ فیفا هستیم. اگر پاسخی شهود نشود، هیات رییسه درباره برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات اعلام نظر خواهدکرد. نکته دیگری؟

این راتاکید کنم که درباره حضرت افراد در انتخابات، طبق مستندات عرفی حضور افراد بازنشسته در نواب رییسی و اعضای هیات رییسه شاق عرفی ندارند و می توانند از تبصره ۲ قانون بازنشستگی کاربرد کنند. ضمن اینکه در اساسنامه فقط سن ۶۵ سال مطرح است قانون بازنشستگی وجود ندارد. درون استعلامی که از وزارت ورزش و جوانان گرفته شد نیز مداومت به خشکی امدن برگزاری انتخابات مطابق اساسنامه سال ۹۰ حیات. تاکید می کنم درگاه  افراد داخل هیات رییسه صرفا بوسیله عارض جلسه ای است و چنانچه احدی این موضوع را خلاف قاعده می داند می تواند آن  را از طریق مراجع قضایی محترم پیگیری درنگ. درباره کاندیداهای اربابی و درون میان افراد فعلی طبق مستندات وظیفه خور نداریم و مدارک لازم را درباره عدم بازنشستگی افراد درون مجمع محترم ارائه خواهیم عدالت. به هر حال مسولیت برگزاری انتخابات با فدراسیون هندبال است و قطعا سعی می کنیم انتخابات را درون خوش نویسی و محور قانون برگزار کنیم و فرآیندهای نیکو را در روزهای آتی از طریق سایت فدراسیون و به رخ رسمی وقوف رسانی می کنیم.

۲ هزاره سپرده کالای حمایتی بین نیازمندان ملایری توزیع شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، گرفته ریحان پنج شنبه ۱۵ اسفند اقرار کرد: این قوم ها از طریق اداره آموزش وپرورش ملایر، سامن، جوکار و موسسه های خیریه معرفی کردن شدند.

وی افزود: برای تهیه این تعداد سبد کالای حمایتی ۴۰۰ میلیون تومان از محل موقوفه شادوران سیف الدوله خرج شد که مقدار هر امانت ۲۰۰ هزاره تومان است.

مهتر سازمان اوقاف و امور خیریه ملایر استان همدان بیان کرد: علاوه بر این ۶۳۰ دست لباس با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تهیه و بین قوم های نیازمند تو سطح شهرستان توزیع شد.

جعفری افزود: این خانواده های نیازمند از سوی کمیته امداد شهرستان و دایره های خیریه معرفی شدند،  درمجموع ۵۰۰ میلیون تومان از محل درآمد موقوفه شادروان سیف الدوله برای تهیه این اقلام هزینه و در قالب طرح دست های مهربانی در آستانه نوروز بین نیازمندان توزیع شده است.

مهتر اداره اوقاف و امور خیریه ملایر همچنین به کمک های درمانی در راستای نیت باخبر اشاره و اعتراف کرد: این خدمات درون قالب طرح مهر تندرستی به ۲۰۰ نیازمند ارائه شد.

ریحان اهدای ۱۸ ویلچر بوسیله ۱۸ نفر از معلولان نیازمند با عرض ۱۳ میلیون تومان را همچنین از دیگر اقدامات خیرخواهانه اوقاف در راستای اجرای نیت مسبوق عنوان کرد.

۶۳.۵ درصد از اراضی شهرستان ملایر موقوفه است و شادروان سیف الدوله یکی از بزرگ ترین واقفان ملایری است.

رسمی | سخی باقری معاون اسکوچیچ شد

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، در حالی که طی یکی دوروز اخیر سخی باقری پیشنهاد تیم ملی را از کار افتادن کرده حیات اینک مدیرعامل پرسپولیس رسما اعلامکرده که دستیار  یحیی گلمحمدی به تیمملی ملحق خواهد شد. محمد حسن انصاری فرد تو گفت وگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، گفت: موضوع از جایی شروع شد که من بخاطر ردیابی اتفاقات بازی با سپاهان و فدایی مسائل دیگر  به فدراسیون پیاده روی رفتم. درون فدراسیون آقای بهاروند به من گفت که ما برای تیم ملی آقای باقری را می خواهیم و با ایشان مصاحبت کرده ایم و آقای اسکوچیج بی قراری با کریم باقری صحبت کرده و او را می خواهد  و  چنانچه شما پیوستگی می کنید او در تیم ملی همراه با ما باشد و از طرفی اندوه درون پرسپولیس درگاه داشته باشد. آقای بهاروند گفت که ما چند اردو در مسابقات مقدماتی الت شیشهای جهانی ۲۰۲۲ داریم و در خارج از زمان های اردوگاه آقای باقری می تواند در پرسپولیس باشد.

وی دنباله قسط: من به آقای بهاروند گفتم که باید این مسئله را بوسیله وقوف آقای گل محمدی برسانم و  و با خود آقای باقری هم صحبت کنم. پس ازآن از آن با سرمربی و مربی  تیم گپ کردم و گفتم که آقای باقری را برای دو سه اردو می خواهند تا به نشانی کمک مربی در تیم ملی همراه با اسکوچیچ حضور داشته باشد. خویشتن آقای باقری با این سیلان برابر بود و این جریان را داخل اقدامی حرفه ای به محفل سپرد چرا که قرارداد داشت. وقتی ما بی آرامی دیدیم که او با جناب در تیم ملی مقابل است ما هم ائتلاف کردیم تا آقای باقری تو دو اردو همراه با تیم ملی باشد و در بقیه زمان ها مثل گذشته به کارش در پرسپولیس ادامه دهد.

نوشته محمود دولت آبادی درون عزا شهادت سردار سلیمانی

متن یادداشت محمود قضا و قدر آبادی با عنوان فرزند شایسته ایران بوسیله شرح عرشه است:

به پا گر خَلَد خاری آسان برآید

چه سازم به خاری که در دل نشیند!

از دم ای که خبر زخم ترور سردار قاسم سلیمانی را شنیدم، مفهوم این عبارات بلندی ذهنم را رها نمی کند:چه سازم به خاری که در دل نشیند؟ و ازخود می پرسم آیا این است سرنوشت همه فرزندان شایسته این آب و خاک ، با هر پندار و هرگرایشی؟ انهدام؟  

باری…ایران باردیگر یکی ازفرزندان شایسته خویشتن را با دریغ  تمام، از دست داد. شخصیتی که سدی سترگ درون موافق خون آشامان داعش برآورد و مرزهای کشور ما را از نکبت محضر آنان ایمن داشت.  

من همچنین در اندوه عمیق ازدست دادن آن انسانی که شخصاً  دورادور دوست می داشتمش ،سوگوارم .

توصیه طبیب سنتی بر بالین هاشمی شاهرودی چه بود؟ | ۱۵ هزار روحانی کشور به طب اسلامی مشغولند

بوسیله گزارش همشهری آنلاین داخل چند سال اخیر بسیاری از علما و مراجع تقلید از جمله آیت الله جوادی آملیبه مخالفت صریح با طب اسلامی پرداخته اند و آن را رد کرده اند. اخیرا ویدئوی کمتر دیده شده ای از آیت الله جوادی آملی منتشر شده است که  ایشان تو انتقاد از طب اسلامی، می گوید: «کدام طب نبوی؟ با چند تا روایت که ۹۵ درصد آن تأیید نشده است؟»  بازنشر این ویدئو و نیز انتشار سخنان فرزند مرحوم هاشمی شاهرودی، موجب سخت گیری انتقادها به طب سنتی و اسلامی شد. مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی بطی ء.
فایل آن را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

تو روزهای اخیر، تقابل بین آنچه طب اسلامی خوانده می شود و پزشکی مدرن، با صحبت های فرزند مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی بر قانون واژه ها افتاده است. سید علاء هاشمی شاهرودی در سخنانش گفته است که پدرش بوسیله دست افزار کارشناسان طب اسلامی شنوایی داد و بیماری اش از کنترل خارج شد. همین سخنان، بار دیگر دیدگاه های فداکار مراجع درباره طب اسلامی را مشت بوسیله دست کرد.

فیلم | ناگفته های پسر هاشمی شاهرودی از برهان فوت پدر | پدر به توصیه رهبری شنوایی نکرد یک فنی طب سنتی: آیت الله شاهرودی را به پزشکی مدرن ترغیب کردم

پیرو سخنان فرزند مرحوم هاشمی شاهرودی، یکی از متخصصان طب سنتی که هوی نامش منتشر نشود در گفت وگو با ایرناپلاس می گوید: من بر بالین آیت الله شاهرودی حاضر شدم و از عموم افرادی بودم که ایشان را ترغیب کردم که برای مداوا از پزشکی مدرن استفاده کنند.

وی از افرادی که این روزها نامشان به عنوان دکتر اسلامی کنار کلمه است، به عنوان آفت هایی نام سرما که به لقب طب اسلامی و سنتی برای خود دکانی ابداع کرده اند و هیچ علمی در این حوزه ندارند و هر بار با اظهارنظرهای خود جنجالی به پا می کنند.

وی ادامه داد: من پیش از اینکه دکتر سنتی باشم، پزشک اشتراکی هستم. من به همه بیماران سرطان زا که به من مراجعه می کنند، اخبار می کنم که داخل کنار دستورات غلام باید مداوای پزشکی خود را نیز ادامه دهند. انگیزه های افراد برای استعمال از طب اسلامی حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی، مدرس سطوح عالی مرزوبوم علمیه قمبا اشاره بوسیله اینکه عده ای دلبستگی مند هستند که به خشکی امدن مبنا منابع دینی، نوکری اجتماعی را بخاطر اجتماع ترسیم کنند در گفت وگو با ایرناپلاس می گویند: شاید بخاطر عده ای انگیزه اولیه این باشد که آقا پیک الله(ص) یا امام صادق(ع) یا معصوم رضا(ع) فرمودند این احادیث مانند سایر احادیثی که مثلاً در باب نماز و بسرعت فرمودند حجت است و باید از آن تبعیت کرد. سبب دوم این است که مقدور است شواهدی وجود داشته باشد که افراد از این توصیه ها، درمان یا سلامتی را کسب کرده باشند.

با این حال به اعتقاد این استاد حوزه، هیچگاه کدام از این علت ها نمی تواند به عنوان جریان علمی کفایت کند که کسی بخواهد طب اسلامی را شکل دهد و بر بنیان همین موارد محدود، این طب مورد استعمال قرار گیرد.

وی ادامه می دهد: دانش اسلامی متشابه سایر دانش ها نیازمند اجتهاد است. نیازمند این است که کامل مراحل اجتهاد هنگام شود. اگر علمی نیاز به حجر تجریدی و فلسفی داشت، باید مطابق با او زمینه ها حاضر شود و اجتهادی که شایسته آن بصیرت است فراهم شود. در این میان، خرد طب یک دانش تجربی و حسی است و باید کاملاً هر آنچه به نشانی حقیقت علاج بخواهد محسوب شود از گذرگاه عقل تجربی بگذرد. طبابت به میانجی استناد به چند روایت سزاوار سرزنش قبول زدودن

حجت الاسلام والمسلمین جوادی آملی با رمز بوسیله مخالفت مراجع تقلید با طب اسلامی می گوید: آقایانی که احیاناً اظهار مخالفت می کنند، به این معنی نیست که به هیچ وجه نمی توان به این منابع  توجه کرد. آیت الله جوادی آملی هم در یک پیامی فرمودند که مثلاً ۶ هزاره روایت در این زمینه وجود دارد که عمده آنها سند ندارد و روایت های بسیار محدودی است که سند دارد. ما داخل مباحث نماز، روزه و حج غصه به روایاتی مراجعه می کنیم که حزن دلالتش تام، غصه سند و سبب صدور آن تمام باشد. بنابراین بدون اجتهاد  غصه سنخ که این بحث تجربی و علمی است، بدون داشتن اجتهاد ارزان صرفاً مراجعه کردن به روایات قابل پسند نیست.

وی دنباله می دهد: مضاف پیاده شدن این که امروز تنوع بیماری بیش متعدد است و ممکن است مثلاً علائم بلای ناگهانی در افراد متنوع سردرد باشد، اما دلیل و درمان آن متفاوت باشد. تشخیص و درمان آنها احتیاج بوسیله این دارد که تجارب، آزمایش ها و عکس های فراوانی در این رابطه به امر گرفته شود و با توجه به پیشرفتی که بصیرت بصیرت طب داشته است، قطعاً باید از این فرآیند استفاده شود. بنابراین مخالفت علما و بزرگان از جمله آیت الله جوادی آملی با این موضوع و حتی اتفاقی که برای آیت الله شاهرودی افتاده این است که کسانی با توجه به منابع دینی می خواهند به تعبیر طب اسلامی را رواج دهند. اما فرآیند این طب اسلامی به معنای این که فرآیند بلوغ علمی آن طی شده باشد، امروز تأمین نشده و از این جهت قابل قبول و قابل اعتماد هم نیست و اجتماع ما نباید به آن توجه بطی ء. متولیان سلامت سرزمین دست بوسیله کار شوند

به گفته یک متخصص طب سنتی ایرانی، حدود ۱۰ تا ۱۵ هزاره روحانی به نشانی طبیب طب اسلامی مبتلا به امر هستند. فداکار معتقدند این روحانیون در حوزه های علمیه برای اهداف دیگری آموزش می بینند و با ورودشان بوسیله حوزه طب از مأموریت حقیقی خودشان جدا می شوند و از طرفی عدم تسلط آنها بوسیله بینش پزشکی باعث ابداع مشکلات عدیده می شود و این به ناموس روحانیت و مملکت آسیب می زند.

جوادی آملی در این باره تیمار می گوید: از طرف طب اسلامی حزن واقعاً آسیب هایی به اجتماع وارد شده است. به نظر من شایسته این است که مراکز درمانی رسمی قلمرو مطالب منسوب بوسیله طب اسلامی را با بینش پزشکی واقعی و مدرن یکسانی دهند و با هر آنچه در مقایسه با دانش مدرن ناصواب است یا ناصواب پیوستگی می افتد و می تواند بوسیله اجتماع آسیب بزند، واقعاً تلاقی کنند.

فیلم | فرار عاملان سلاخی هانی کرده به ترکیه | انتقام وحید مرادی را گرفتیم 

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از رکنا، هنوز گرد و خاک دعوایی که باعث شد هانی کرده و دوستش چند روزی سرخط خبرها شوند، فروننشسته که فیلمی در اینترنت منتشر شده که در آن دو جوان می گویند آنها بودند که هانی کرده را سلاخی کردند و حالا از کشور گریخته اند.

این دو نفر در این ویدئو با اطلاع دادن برون رفت از کشور ادعا می کنند که عاملان حمله با غل سرد به «هانی کرده» هستند و کیفر وحید مرادی را از او پژمان اند. مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی بطی ء.
فایل آن را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

تماشای مسابقات جام تختی رایگان شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط اشتراکی هیات سفینه کرمانشاه «محمدحسین محبی» گفت: بخاطر برگزاری این رقابت ها هیات کشتی استان کرمانشاه از دید مالی در تنگنا وجود ولی با حمایت های استاندار و سازمان کل ورزش و جوانان توانستیم بار دیگر میزبان این رقابت ها باشیم.  

وی افزود: شیشه گرفتن بین المللی تختی که قدیمی ترین و مهم ترین رقابت بین المللی ایران است و با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم پیاده شدن اجتماع امسال بلیط فروشی برای مسابقات نخواهیم داشت و تماشای رقابت ها برای عموم مردم رایگان خواهد وجود.  

مهتر هیات سفینه استان کرمانشاه برگزاری این هم چشمی ها را فرصتی مناسب بخاطر توسعه کرمانشاه دانست و ادامه داد: از این فرصت برای معرفی بهتر ظرفیت های استان کرمانشاه در بخش های مختلف، فرهنگی، گردشگری، اقتصادی، تاریخی و ورزشی استفاده خواهیم کرد.  

محبی عنوان کرد: طبق برنامه ریزی های بوسیله اجرا آمده، تجلی برنامه های معرفی کرمانشاه را داخل برنامه های ویژه افتتاحیه و اختتامیه چهلمین اطراف جام دنیا پهلوان تختی خواهید دید.  

وی تقریر کرد: کرمانشاه ابد در هم چشمی های بین المللی این چنینی توانسته است به بهترین صورت ممکن شهریه میزبانی را بوسیله ارتکاب برساند.  

مهتر هیات کشتی استان افزایش کرد: مهمترین شاخصه برای میزبانی سوای داشتن امکانات، تماشاچیان پرشور و کشتی یار است که شکر خالق کرمانشاه یکی از سرآمدان در این تک است.  

محبی با اشاره به اینکه کرمانشاه برای دومین سال متواتر میزبان شیشه ذرهبین جهان پهلوان تختی است، گفت: جام تختی فرصت مناسبی است که جوانان جویای شهرت بتوانند خود را بوسیله اثبات برسانند و توانمندی های خود را نشان دهند.  

رئیس هیات کشتی کرمانشاه ادامه عدالت: این رقابت ها سکوی مناسبی برای پرتاب بوسیله لفظ حرفه ای شدن کشتی گیران و تغییر صنوبر آنهاست.  

رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی شیشه ذرهبین دنیا پهلوان تختی دی و بهمن ماه امسال در کرمانشاه و شیراز برگزار می شود.  

با توجه بوسیله ثبت این هم چشمی ها درون تقویم سال ۲۰۲۰ سندیکا جهانی کشتی، هم چشمی های بین المللی کشتی آزاد جام تختی روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ دی در شهر کرمانشاه برگزار می شود.  

مسابقات بین المللی سفینه فرنگی شیشه ای کردن تختی نیز روزهای سه و چهار بهمن بوسیله میزبانی شهر شیراز برپا خواهد شد.  

حضور داخل ابگینه تختی ملاک تفویض آزادکاران

رقابت های سفینه آزاد شیشه دوربین جهان پهلوان تختی در حالی تو کرمانشاه برگزار می شود که ملاک اصلی تفویض نفرات تیم ملی بخاطر حضور در بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو است.  

به طور حتم مدعیان تصرف دوبنده تیم ملی با همگی قابلیت و آمادگی تو جام جهان پهلوان تختی پیشگاه پدیدار خواهند کرد تا با وجود همگی سختی ها و مشکلات، نصیب و قسمت خود را بخاطر پوشیدن دوبنده آویشن ملی تجربه کنند.  

با این وجود بسیاری از مدعیان داخل حد های المپیکی محضر ندارند و برای اینکه شانسی بخاطر حضور داخل المپیک داشته باشند، بنابر اخبار مدیر آویشن های ملی کشتی آزاد باید از لفظ هیات های سفینه استان درخواست دگرگونی وزن آنها به فدراسیون اعلام شود.  

براساس اطلاع دادن «محسن کاوه» مدیر تیم های ملی کشتی چنانچه کشتی گیری در اوزانی غیر المپیکی درون جام تختی حضور یابد، بعد از برگزاری جام تختی شانسی بخاطر حضرت در معادل های المپیکی نخواهد داشت و قبل از برگزاری جام تختی باید تکلیف خودش را مشهود کند.  

به طور حتم ایینه تختی را باید ابتدایی گام گشتی آزاد در روش بازی های المپیک بدانیم و مدعیان حضور در المپیک راه کشش و درازی را پیش رو خواهند داشت.  

نفرات مدال آور در پیکارهای کشتی قهرمانی سال ۲۰۱۹ جهان در نورسلطان قزاقستان محتوی «حسن یزدانی»، «علیرضا کریمی»، «یونس امامی» و «بهنام نیکوکاری پور» درون پهلو «رضا اطری» به برهان تصرف سهمیه المپیک معاف هستند.  

نیز با توجه به اینکه «امیرحسین زارع» در حد ۱۲۵ کیلوگرم به طور فشرده در پیکارهای قهرمانی امیدهای جهان تو مجارستان، لیگ باشگاه های کشور و جام آلانز روسیه و شیشه ذرهبین مجتمع های جهان حضرت داشته از سوی کادر فنی او نیز از جام تختی معاف شد. 

«روزه داری متناوب» سلامت شما را بهبود می بخشد| دو سر روزه گرفتن داری غذایی در تلفیق با زندگی روزانه

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از هلث دی نیوز مارک متسون، متخصص علوم اعصاب داخل دانشکده پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز داخل بالتیمور آمریکا می گوید: «بصیرت مربوط بوسیله روزه داری متناوب به خال ای گویا است که اینک دیگر می قابلیت آن را بوسیله عنوان رویکردی به همراه بازی و غذای سالم برای گشایش و حفظ مصونیت به عنوان یک گزینه استیل زندگی درون نظر گرفت.»

به گفته متسون دو عادت واقعی برای به حکم گرفتن شیوه بسرعت داری متناوب وجود دارد:

۱- خوردنی اشامیدن روزانه داخل مدت محدود: محدود کردن مدت زمانی که تو روز می توانید غذا بخورید معمولاً بوسیله ۶ تا ۸ ساعت در روز.

۲- بسرعت داری متناوب ۵ به ۲: در این شیوه تو آن افراد فقط یک وعده غذایی متوسط در دو روز در هفته می خورند.

به گفته متسون در هنگامی که افراد روزه گرفتن داری می کنند، به تدریج قند پس انداز شده تو جگر را می سوزانند. ریه حاوی حدود ۷۰۰ کالری قند است.

او می گوید: » حدود ۱۰ تا ۱۲ ساعت کشش می کشد که کبد ذخایر کارمایه خود را استفاده یواش. بعد، روغن ها بوسیله نشانی منبع انرژی کاربرد می شوند.»

به گفته متسون، این فرآیند را «تغییر بنزین وساز» (metabolic switching) می نامند و شیوه متعارف سه کود طعام نوشانیدن در روز رخصت نمی دهد بدن ذخایر کارمایه شش را استعمال کند و سپس به جانب چربی سوزی پیش رود.

متسون و همکارانش در مقاله موجودی شواهد علمی موجود دراین باره را خلاصه کرده اند. به گفته آن ها معاینه ها نشان می دهند که بسرعت داری متناوب می تواند:

– استاندارد های قند خون را ثابت نگه دارد، باعث افزایش مقاومت در موافق استرش شود و التهاب را مهار بطی ء.

– مقیاس های فشارخونو کلسترولخون را کاهش دهد و سرعت ضربان قلب داخل حال راحتی را ببود بخشد.

– سلامت مغز و حافظه را گشایش دهد.

کارشناسان می گویند برگزینی قاعده روزه داری متناوب می تواند گزینه کاملاً معقولی باشد. داخل این ضابطه هیچگاه کدام از گروه های غذایی حذف نمی شود، در این ضابطه بوسیله شما گفته نمی شود کربوهیدرات نخورید خواه چربی نخورید. داخل این نحو فقط مدت زمانی را که شما طعام می خورید، تغییر می دهد. چطور بسرعت داری را با عمر روزمره تلفیق کنیم

متسون در این مقاله چند استاندارد از تلفیق روزه داری با زندگی روزانه را ارائه می دهد.

افرادی که می خواهد روش تغذیه با محدودیت زمانی را امتحان کنند، می توانند خودشان به دوروبر های ۱۰ ساعته با امکان غذا خوردن درون ۵ روز هفته برای یک ماه محدود کنند و سپس مدت مجاز غذا اسقاء کردن در روز را در ماه های بعدی به ۸ و بعد ۶ شایسته کردن کاهش دهند. هدف بازپسین این است که بوسیله دوره مجاز طعام اشامیدن ۶ ساعته در هفت روز هفته برسید.

سر دیگر این است که با روزه داری در یک روز هفته مبدا کنید، به این نظم درون آن روز فقط یک کود غذایی بوسیله میزان ۱۰۰۰ کالری بخورید و سپس تو ماه دوم این حکم را برای ۲ روز درون هفته انجام دهید. هدف نهایی است که در هر هفته برای ۲ روز هرروز یک وعده غذایی ۵۰۰ کالری بخورید.

این کارشناسان می گویند که در ابتدا مقدور است رعایت این روش سراسیمه کننده باشد، اما به تدریج بدنتان با این ضابطه جدید غذا خوردن طریق می نرم. به گفته آن ها مقدور است چند ماهی طول بکشد تا فرد با شیوه بسرعت داری متناوب عاطفه فراغت کند. اثرات روزه داری بوسیله تدریج ظاهر می شود

البته به گفته متسون نباید کام اثرات فوری با این رژیم غذایی را داشت- او می گوید ممکن است چند هفته طول بکشد تا بدن تا حدی خود را تطبیق دهد که شروع از دست اعطا کردن کیلوهای زیادی یواش و شاخص های سلامتی رو به گشایش بگذارد.

البته کسانی که روزه می گیرند، باید توجه داشته باشند که در زمان مجاز برای غذا خوردن آزاد نیستند که هر چه دلشان می خواهد بخورند. تو این مورد هم باید در زمان مشروع غذاهای تندرست استعمال کرد.

گرچه این دانشمندان روزه داری متناوب را یک گزینه معقول می دانند، اما می گویند چیزهای یدکی درباره آن باید آموخت. ازجمله، بررسی ها نشان می دهند که بدن برخی از افراد به دلایلی که هنوز روشن نیست، بهتر به بسرعت داری پاسخ می دهد. بسرعت داری متناوب می تواند به کند شدن پیری کمک یواش