خسارت میلیاردی کرونا به گردشگری لرستان

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسکندر فلاوند چگنی گفت: متاسفانه به علت کرونا پاره گردشگری لرستاندر ماه های اسفند و فروردین بردبار خسارات متجاوز و بعضاً جبران ناپذیر شده است.

وی تصریح کرد: تاسیسات گردشگری ۳۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری هفت میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان، راهنمایان گردشگر ۵۰۰ میلیون تومان و موسسات آموزش گردشگری نیز حدود ۳۵۲ میلیون تومان تو این ایام خسارت دیده اند.

فلاوند افزود: کرونا باعث تعدیل نیرو در این حوزه ها شده است و به عنوان مثال راهنمایان گردشگر ۹۰ درصد، موسسات آموزشی ۸۰ درصد، تاسیسات گردشگری ۸۰ درصد و خدمات مسافرتی و گردشگری نیز ۷۵ درصد تعدیل نیرو داشته اند.

این مسئول خاطرنشان کرد: هتل و هتل آپارتمان، مهمان پذیرها، مجتمع های اقامتی، اقامت گاه های بوم گردی، سفره خانه های سنتی، حلقه پذیرایی و بین راهی و مراکز تفریحی دچار زیان زیادی شده اند.

وی با تاکید بر اینکه بخاطر جلوگیری از شیوع کرونا باید جلوی مسافرت ها اندوهناک شود، تصریح کرد: شانس بخاطر جبران خسارات بخش گردشگری پروگرام های نواخت دارد و امیدواریم هر چه سریع تیز اجرایی شود.