غرض کرونایی اقبال ترکیه برای کبیر های عرشه ۲۰ سال

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از عصرایران، یکی از این دادرسی های متفاوت ترکیه، وضع ویژگی سنی تردد تو خیابان عزب بخاطر دو گروه سنی کبیر و سالمند است. در ترکیه محدودیتی برای حدود ۳۴ میلیون نفر از جمعیت این ملک وضع شده و پاینده ۵۰ میلیون نفر می توانند با رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در سطح اجتماع تردد کنند.

در بلای ناگهانی کووید ۱۹ دو گروه «ناقلان بدون مدال» و «مبتلایان آسیب پذیر و پرریسک» بود دارند و دولت ترکیه دقیقا همین دو قسمت قسمت کردن را به عنوان قشر «راوی بیماری» و قشر «آسیب پذیر» داخل محدودیت تردد قرار داده است.

در بسیاری از کشورهای دنیا بوسیله ویژه در هفته های آغازین دعوا به ناقلان مادون ۲۰ سال کرونا که غالبا بدون علامت بیماری هستند توجه زیادی مدال داده نشده است؛ داخل حالی که نتایج یافته های متاخر نشان می دهد این گروه از ناقلان بدون علامت می توانند بسیار خطرناک باشند و تردد آزادانه آنها می تواند دهکده ها و صدها نفر را آلوده نرم.

درون ترکیه افراد ذیل ۲۰ سال و سالمندان بالای ۶۵ سال حق خروج از ساختمان را ندارند؛ گروه جوانان به خاطر این که غالب آنها می توانند ناقلان بدون نشان بیماری باشند که مصیبت را در نهایت به دسته پرریسک یعنی سالمندان آسیب پذیر نقل مکان کنند. بخاطر فسخ قرنطینه همچنین دولت جزا مالی تعیین کرده است.

این ۲ گروه حدود ۳۴ میلیون نفر از انباشتگی ترکیه را شامل می شوند و فعلا تا اطلاع ثانوی محضر و تردد آنها در محیط خارج از منزل ممنوع شده است. وزیر بهداشت ترکیه مدام از جوان ها می خواهد با نوبت انبازی کنند و بیرون نیایند. او می گوید اگر ۲-۳ هفته همگی تجلیل کنند زودتر از شر بحران استقلال خراج خواهد شد. از سوی دیگر شانس ترکیه ویژگی هایی را برای ادخال به ۳۱ استان از ۸۱ استان این کشور راه کرده است و داخل مناطقی را نیز که شیوع ویروس بالاست به صورت محاصره داخل قرنطینه نگه داشته است.

دولت ترکیه از ابتدای عالمگیر پاندمی ویروس کرونا در جهان، جدیت کرده است از سیاست قرنطینه و عدم مناسبت به نشانی یک روش موثر و تدافعی علیه ویروس بهره ببرد.