برخورد قطعی پاسبان با برپا کنندگان چادر در دامان خلقت

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، سرهنگ جمال موسوی اظهار کرد: موافق مصوبه ستاد مبارزه با ویروس کرونا، برپایی چادر در دامان طبیعت، شالوده را برای انتشار این ویروس متجاوز می درنگ.

وی با اشاره به این که سود این اقدام پلیس بیشتر برای خود مردم است، خاطرنشان کرد: پلیس با کسانی که بخواهند اشتی جامعه را برهم بزنند مماشات نمی کند.

این مقام انتظامی اظهار کرد: روز گذشته با هماهنگی و همراهی مقام قضایی، تعدادی از شهروندان که اقدام بوسیله برپایی چادر تو جزء سیوان نموده بودند پس از ذکر توسط خود مردم، چادرها جمع آوری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با اشاره بوسیله نامگذاری سال ۹۹ بنام جستن تولید، گفت: پاسبان با تمام توان و همگام با سایر اقشار اجتماع داخل تحقق این مرام اقدام خواهد کرد.