معامله اینترنتی محصول شب جشنواره

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا،  “سینا خسروی” گفت: توزیع سیب درختی و نارنگی طرح انتظام میدان در شهر کرمانهمزمان با بی مو استان از امروز، ۲۷ اسفند در زیاد از ۲۰ غرفه آغاز و در کنار آن توزیع اینترنتی بی آرامی برنامه ریزی شده است.

معاون امور تجارت و ترقی تجارتسازمان صنعت معدن و تجارت استان گفت: ارج خرید سبدی هر کیلوگرم سیب درختی برای استفاده کننده ۶۰۰۰ تومان و قیمت سبدی هر کیلوگرم پرتقال بخاطر مصرف کننده ۶۵۰۰ تومان است که داخل عارض تقاضا بخاطر معامله خرد، به ازای هر کیلوگرم ۳۰۰ تومان به بها های اعلامی افزایش خواهد شد.

خسروی افزود: از همشهریان توقع داریم با عالمگیر کرونابه جای حضرت در سطح شهر و شلوغی جلوی غرفه های میوه در ساختمان بمانند و میوه خویشتن را اینترنتی خریداری کنند. برای خرید اینترنتی میوه فقط کافی است به سایت (لوازم بوسیله ساختمانی) kalabekhane.ir مراجعه یا از کد دستوری #۵۰۶۰۷۰۸۰*۱*۶۶۵۵* استفاده کنند.

پیش از این نیز اداره صنعت، معدن و بازرگانی شمال کرمان از فراهم شدن خرید تلفنی اقلام تنظیم بازار از جمله شکر، روغن، گوشت و مرغ منجمد و برنج بوسیله صورت تلفنی در کرمان معارفه داده وجود.