بدترین روز هبوط بورس درون صد ۲۱

AبهGHAROOOON گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا «پس ازآن از چند هفته وحشتناک برای بورس های جهان، تو آمریکا، اروپا و آسیا، داخل روز پنج شنبه همه چیز از ردی به بدتر تغییر شد. دونالد ترامپ اعلام کرد که تقریبا طولانی پروازهای اروپا را بوسیله مدت ۳۰ روز لغو می کند و متمایز های بورسی، سقوط کردند. » پایگاه داده پردازی استاتیستا، این طور درباره شرایط بورس های گیتی در هفته کاری گذشته می نویسد.  

عزب در یک روز، سه گانه متمایز اصلی وال استریت نزدک، داوجونز و S