بهاروند: هیات رئیسه شامل قانون بازنشستگی نمی شود | نامزدهای ریاست فدراسیون وظیفه خور نیستند

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال در گفت و گویی تفصیلی درباره موضوع های مختلف حول و حوش این روزهای فدراسیون هندبال توضیحاتی ارائه کرد.

این روزها مباحث مختلفی گرداگرد شرایط حضور شما تو انتخابات فدراسیون فوتبال مطرح شده است. تو این باره چه نظری دارید؟

همین طور است. بدبختانه در متجاوز از یک سال و نیمه گذشته با عنوان بازنشسته بارها و بارها بوسیله من حمله شده و به نعوظ یکطرفه قضاوت شدیم. در حالیکه واقعیت سوا این بود. کمی بیشتر توضیح می دهید

ببینید روشن است که ما تابع قوانین هستیم و همین قانون بازنشستگی که اجرایی شده در همین قانون روشن است درون تبصره ۲ تصریح شده افراد با مدرک تحصیلی لیسانس و اعلی می توانند ۶۰ سال کارکرد و یک سومین حقوق تو همان سمت فعالیت کنند. نواب رییس و اعضای هیات رییسه فدراسیون طبق ماده ۳۴ نظام نامه تو سال حداقل ۹ جلسه برگزار می کنند. فرض بر این بگذاریم که ۲۰ جلسه خواه حتی ۳۰ کنفرانس درون سال برگزار می شود که جمع آن حد یک ماه قانونی موضوع تبصره ۲ یعنی ۶۰ روزگار در ماه نمی شود. در این باره بوسیله مسئولان ذی رابطه توضیحاتی ارائه کردید؟

دقیقا. درون این باره تو انتها سال ۹۷ نشست ای با حضور جناب آقای عرب انصاری، معاونت محترم سازمان بازرسی کل کشور و برخی همکاران برگزار شد. در ادامه پیشگاه آقای تازی انصاری و جناب آقای زارعیان، مدیر کل محترم دفتر حقوقی موسسه اصرار و تصریح کردند که نواب رییس و اعضای هیات رییسه فدراسیون مشمول طریق بازنشستگی نمی شوند و فعالیت آنها بلامانع است. با این بود من به این موضوع غصه بسنده نکردم و بحث را به همراه آقای طالقانی از قاعده دربار معتبر عدالت اداری پیگیری کردیم و درخواست ابطال تصویب نامه وزارت ورزش بوسیله شماره ۴۴۲۷ مورخ ۲۲/۸/۹۷ را داشتیم. مولود چه شد؟

پس از مطالعه های لازم از لفظ دربار شریف عدالت اداری وزارت ورزش خلال نامه عده ۶۳۳۵ مورخ ۲۲/۳/۹۸ بخشنامه فوق الذکر را توافق کرد. بنابراین با اصلاح تصویب نامه وزارت ورزش، دیوان محترم عدالت اداری رای خویشتن را اعلام کرد که صحه پیاده شدن حضور افراد تو نواب رییسی فدراسیون و اعضای هیات رییسه گذاشت اما متاسفانه باز غصه شاهدیم افرادی بوسیله وضوح دروغ گفته و حضور نواب رییس را غیر عرفی و نواب را پست تلقی می کنند. آنها حتی به روسای خویشتن حزن جاه نمی گذارند. البته این موضوع  از سر مراجع ذی صلاح داخل حال ردیابی است.

آیا نواب رییس پست محسوب می شوند که این افراد که حتی کارکردشان تو سال ۶۰ ساعت بی قراری نمی شود حقوقی دریافت نمی کنند. از دیدن من برخی اظهارات و تفسیر طریق شخصی است. شما الان ببینید فدراسیون مدتی است وکیل رییس اول ندارد. آیا اتفاقی عارض داده و اموری معطل مانده است؟حضور انفراد مشابه آقای کفاشیان داخل فدراسیون، کمک و وحدت ایشان به مدخل های مختلف فدراسیون بوده و گرنه جناب نواب رییس فقط سبب باهم اتحاد کردن تو جلسات هیات رییسه است و در واقع این پیشگاه این قدر کوتاه است که حتی پاره نفس بی قراری محسوب نمی شود.

این موضوعات نشان می دهد نواب رییس و اعضای هیات رییسه شامل قانون بازنشستگی نمی شوند و می توانند از تبصره ۲ قانون بازنشستگی بهره مند شوند. لذا هرگونه اظهارنظری درباره لیس حضرت افراد بازنشسته بوسیله نشانی مباشر رییس خلاف مقررات است و قابل قبول برای این فدراسیون ازاله. نظر دیوان محترم عدالت اداری هم ارجح کنار نظر شخصی افراد است. ادامه پیگیری این موضوع به کجا رسید؟

پس از اینکه درباره نواب رییس آقایان پذیرفتند که نواب سرگشاده قانون بازنشستگی نیستند و می توانند با استفاده از تبصره ۲ قانون بازنشستگی فعالیت کنند ادعایی درباره خصوصی بودن یا دولتی بودن موسسه لیگ داشتند که پس از مکاتبات زیاد موضوع را به مقام محترم قضایی ارجاع دادند. بعد از وارسی های لازم در تاریخ ۲۵/۹/۹۸ بازپرس معتبر رای بر منع تعقیب و خصوصی بودن راه اندازی لیگ قسط ولی مورد اعتراض صبر گرفت و  پس از وارسی های لازم دادگاه کیفری قرار رد تعرض صادر و رای صادره را اکید اعلام کرد.

موضوع انتخابات فدراسیون بی آرامی تو این مدت کوچکتر فایده این مباحث حیات. در این باره چه نظری دارید؟

درباره انتخابات فدراسیون فوتبال برنامه ریزی شده بود که قبل از موعد انتخابات برگزار شود. ما همه مقدمات را مجهز کردیم و داخل حال حاضر هیچگاه مشکلی برای برگزاری انتخابات نداریم. اما  فیفا اعلام کرد قبل از برگزاری انتخابات نظام نامه باید ارامش شود. اینجا باید موضوعی را مطرح کنم. چندسالی می شود که قرار بوده این اساسنامه توسط دولت محترم تصویب شود اما هیچ اتفاقی رخ نداده است. بسیار از یک سال است اساسنامه تاریخ دان سال ۹۰ مشتاق تایید هیات دولت است.چنانچه این نظام نامه از کار افتادن شده حیات الان فیفا این حرمت سخت گیری نمی کرد و قطعا با همین نظام نامه انتخابات برگزار می شد. اما در حال مهیا پافشاری پهلو سازش نظام نامه قبل از برگزاری  انتخابات شده؛ در حالیکه اگر اساسنامه سازش هم شود باز هم نیاز به اثبات در هیات محترم دولت دارد. در حال حاضر عاشق پاسخ فیفا هستیم. اگر پاسخی شهود نشود، هیات رییسه درباره برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات اعلام نظر خواهدکرد. نکته دیگری؟

این راتاکید کنم که درباره حضرت افراد در انتخابات، طبق مستندات عرفی حضور افراد بازنشسته در نواب رییسی و اعضای هیات رییسه شاق عرفی ندارند و می توانند از تبصره ۲ قانون بازنشستگی کاربرد کنند. ضمن اینکه در اساسنامه فقط سن ۶۵ سال مطرح است قانون بازنشستگی وجود ندارد. درون استعلامی که از وزارت ورزش و جوانان گرفته شد نیز مداومت به خشکی امدن برگزاری انتخابات مطابق اساسنامه سال ۹۰ حیات. تاکید می کنم درگاه  افراد داخل هیات رییسه صرفا بوسیله عارض جلسه ای است و چنانچه احدی این موضوع را خلاف قاعده می داند می تواند آن  را از طریق مراجع قضایی محترم پیگیری درنگ. درباره کاندیداهای اربابی و درون میان افراد فعلی طبق مستندات وظیفه خور نداریم و مدارک لازم را درباره عدم بازنشستگی افراد درون مجمع محترم ارائه خواهیم عدالت. به هر حال مسولیت برگزاری انتخابات با فدراسیون هندبال است و قطعا سعی می کنیم انتخابات را درون خوش نویسی و محور قانون برگزار کنیم و فرآیندهای نیکو را در روزهای آتی از طریق سایت فدراسیون و به رخ رسمی وقوف رسانی می کنیم.