۲ هزاره سپرده کالای حمایتی بین نیازمندان ملایری توزیع شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، گرفته ریحان پنج شنبه ۱۵ اسفند اقرار کرد: این قوم ها از طریق اداره آموزش وپرورش ملایر، سامن، جوکار و موسسه های خیریه معرفی کردن شدند.

وی افزود: برای تهیه این تعداد سبد کالای حمایتی ۴۰۰ میلیون تومان از محل موقوفه شادوران سیف الدوله خرج شد که مقدار هر امانت ۲۰۰ هزاره تومان است.

مهتر سازمان اوقاف و امور خیریه ملایر استان همدان بیان کرد: علاوه بر این ۶۳۰ دست لباس با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تهیه و بین قوم های نیازمند تو سطح شهرستان توزیع شد.

جعفری افزود: این خانواده های نیازمند از سوی کمیته امداد شهرستان و دایره های خیریه معرفی شدند،  درمجموع ۵۰۰ میلیون تومان از محل درآمد موقوفه شادروان سیف الدوله برای تهیه این اقلام هزینه و در قالب طرح دست های مهربانی در آستانه نوروز بین نیازمندان توزیع شده است.

مهتر اداره اوقاف و امور خیریه ملایر همچنین به کمک های درمانی در راستای نیت باخبر اشاره و اعتراف کرد: این خدمات درون قالب طرح مهر تندرستی به ۲۰۰ نیازمند ارائه شد.

ریحان اهدای ۱۸ ویلچر بوسیله ۱۸ نفر از معلولان نیازمند با عرض ۱۳ میلیون تومان را همچنین از دیگر اقدامات خیرخواهانه اوقاف در راستای اجرای نیت مسبوق عنوان کرد.

۶۳.۵ درصد از اراضی شهرستان ملایر موقوفه است و شادروان سیف الدوله یکی از بزرگ ترین واقفان ملایری است.