رسمی | سخی باقری معاون اسکوچیچ شد

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، در حالی که طی یکی دوروز اخیر سخی باقری پیشنهاد تیم ملی را از کار افتادن کرده حیات اینک مدیرعامل پرسپولیس رسما اعلامکرده که دستیار  یحیی گلمحمدی به تیمملی ملحق خواهد شد. محمد حسن انصاری فرد تو گفت وگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، گفت: موضوع از جایی شروع شد که من بخاطر ردیابی اتفاقات بازی با سپاهان و فدایی مسائل دیگر  به فدراسیون پیاده روی رفتم. درون فدراسیون آقای بهاروند به من گفت که ما برای تیم ملی آقای باقری را می خواهیم و با ایشان مصاحبت کرده ایم و آقای اسکوچیج بی قراری با کریم باقری صحبت کرده و او را می خواهد  و  چنانچه شما پیوستگی می کنید او در تیم ملی همراه با ما باشد و از طرفی اندوه درون پرسپولیس درگاه داشته باشد. آقای بهاروند گفت که ما چند اردو در مسابقات مقدماتی الت شیشهای جهانی ۲۰۲۲ داریم و در خارج از زمان های اردوگاه آقای باقری می تواند در پرسپولیس باشد.

وی دنباله قسط: من به آقای بهاروند گفتم که باید این مسئله را بوسیله وقوف آقای گل محمدی برسانم و  و با خود آقای باقری هم صحبت کنم. پس ازآن از آن با سرمربی و مربی  تیم گپ کردم و گفتم که آقای باقری را برای دو سه اردو می خواهند تا به نشانی کمک مربی در تیم ملی همراه با اسکوچیچ حضور داشته باشد. خویشتن آقای باقری با این سیلان برابر بود و این جریان را داخل اقدامی حرفه ای به محفل سپرد چرا که قرارداد داشت. وقتی ما بی آرامی دیدیم که او با جناب در تیم ملی مقابل است ما هم ائتلاف کردیم تا آقای باقری تو دو اردو همراه با تیم ملی باشد و در بقیه زمان ها مثل گذشته به کارش در پرسپولیس ادامه دهد.