فایده وزارت خارجه به تهدید ماشه ای فرانسه؛ برجام اجازه نمی دهد

به گزارش همشهری آنلاین، درون جای پا اظهارات وزیر خارجه فرانسه مبنی بر استفاده از مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم های ایران، آقا عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این اظهارات غیرمسئولانه و غیرسازنده بوده و شدیدا، کارآمدی ابتکارات سیاسی بخاطر اجرای تمام برجام توسط کلیه طرف ها در راستای نظام رفع بایکوت های برجامو مصوبات محفل مشترک را مخدوش می بطی ء. فرانسه ایران را به بازگشت تحریم ها ترساندن کرد

پهلو اسای خبری که فارس منتشر کرده، کارفرما عباس موسوی در خصوص امکان بهره گیری فرانسه و دیگر اعضای باقیمانده برجام از مکانیسم حل و فصل اختلافات همچنین گفت: منطق و مرام مکانیسم محلول و فصل اختلافات پیش دماغ شده تو برجام تو نظر گرفتن اقدامات جبرانی برای دو طرف است و اقدام جمهوری اسلامی ایران هم اجرای حق خود در ماده ۳۶ است و لذا برجام درون وضعیت کنونی اساسا به طرف های اروپایی اجازه نمی دهد که در قبال اعمال حق مشروع جمهوری اسلامی ایران در پاسخ بوسیله اقدامات غیرقانونی و یکجانبه ایالات متحده و نقض مهم تعهدات طرف های اروپایی، به این مکانیسم استناد ورزند.