توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره دستگیری دانیال زاده | او از مرتبطان نزدیک طبری و فریدون است

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، سخنگوی قوه قضائیه در جای پا ترویج فدایی اطلاع دادن تو مورد بازگشت قاصد دانیال زاده از مرتبطان نزدیک اکبر طبری و حسین فریدون بوسیله کشور ضمن تائید این وقوف گفت: سفیر دانیال زاده یکی از بدهکاران کلان بانکی ناحیه که در پرونده حسین فریدون بوسیله اتهام صیقلی رشوه محکوم شده و پس از دستگیری اکبر طبری به خارج از کشور گریخته وجود با مدل سازی و هدایت پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سپاه به ناحیه بازگشت.

بنابر این گزارش؛ رسول دانیال زاده بیش از چهار هزاره میلیارد تومان قرضه بانکی داشته و از مرتبطان نزدیک اکبر طبری و حسین فریدون است. دانیال زاده بازداشت و به کشور بازگردانده شد