روزنامه رسمی کاخ سفید: با تحقیقات استیضاح ترامپ همدستی نمی کنیم

به گزارش یوروینوز، این موضع قلعه سفید چند زمانه پس از آن اخبار می شود که شانس ترامپمانع شهادت گوردون ساندلند، سفیر آمریکا در سندیکا اروپا، در مجلس نمایندگان آمریکا شد.

قلعه سفید داخل روزنامه به مجتمع نمایندگان، دموکرات ها را بوسیله باطل سازی شیوه اساسی آمریکا و آزادی های مدنی و همچنین مجاهدت بخاطر باطل و دگرگونی نتایج انتخابات اربابی جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا بازپرس کرده است.

در مجله قلعه سفید همچنین گفته شده است که دولت با درخواست دموکرات های مجلس نمایندگان همکاری نخواهد کرد زیرا آنها تحقیقات نامعتبری را آغاز کرده اند.

پت سیپولون، نایب قلعه سفید گفته است: «هرگز پیش از این در تاریخچه ما، باشگاه نمایندگان والا کنترل هر حزب سیاسی که هم که بوده، اینچنین انسان آمریکا را حروف خطرناکی که به دید مصمم به دنبال کردن آنند، نبرده است.»

آدام شیف، رئیس کمیته اطلاعات باشگاه نمایندگان روز سه گانه شنبه در توئیتی نوشت: «کاخ سفید می گوید که تحت فشار قرار اعطا کردن یک نوبت خارجی بخاطر دخالت تو انتخابات آمریکا، فقره اشتباهی زدودن.» او همچنین تالیف است که حاضر بودن همکاری کاخ سفید با تحقیقات استیضاح بوسیله معنای آن است که رئیس جمهوری خود را «بالاتر از طریق می داند در حالی که عادت اساسی چیز دیگری می گوید.»

مجلس نمایندگان آمریکا پس از فاش شدن تنگ کردن دونالد ترامپ پهلو همتای اوکراینی اش بخاطر انجام تحقیقات درباره پسر مجرا بایدن، دستیار پیشین رئیس جمهوری آمریکا و یکی از نامزدهای پیشرو دموکرات ها بخاطر انتخابات ۲۰۲۰، تحقیقات برای استیضاح دونالد ترامپ را آغاز کرد.

دونالد ترامپ با این اتهام روبروست که در پی دستیار گرفتن از یک اقبال خارجی برای دخالت درون انتخابات آمریکاست.