حجره های مشاوره  به شهرک های صنعت می آیند

توجه به این مساله می تواند در زمینه رفع بسیاری از مشکلات و مسائلی که در این حوزه وجود دارد، نقش مهم و بسزایی داشته باشد. به همین اراده ایجاد مراکز مشاوره همراه با فراهم کردن زیرساخت های لازم در شهرک ها و نواحی صنعتی داخل سال های اخیر از سوی متولیان امر با تقلا بیشتری ظهر شده است. ایجاد مراکز مشاوره می تواند داده ها لازم و مهم را در اختیار سرمایه گذاران در بخش های متنوع صنعتی و تولیدی قرار دهد.

بود مراکز مشاوره صنعتی و استفاده از کارشناسان با امتحان می تواند مشکلات تولیدکنندگان و تنخواه گذاران را داخل این پاره ها کاهش دهد یا برطرف نرم.  علاوه بر موارد تذکر شده هر چه استاندارد آگاهی و دانش سرمایه گذاران درون همه زمینه ها اضافه یابد، این باور که مصرف از برنامه ریزان، متخصصان و تشکل های صادراتی می تواند تولیدکنندگان را از آسیب دور کرده و با درآمد بیشتری مواجه کند، با برنامه ریزی هدفمندتر و کارشناسانه تری در مسیر سرمایه گذاری حرکت خواهد کرد. همین مساله می تواند داخل شالوده رفع بسیاری از مشکلات در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط دارای عظمت بسیار زیادی باشد. مصرف از ظرفیت کارشناسان صنعت

رئیس موسسه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به اهمیت ابداع مراکز و موسسات مشاوره صنعتی داخل شهرک ها و نواحی صنعت استان به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور اشاره می کند و می گوید: خلق این مراکز و موسسات می تواند بنیاد ساز رفع بسیاری از مشکلات و مسائل موجود داخل واحدهای صنعت کوچک و متوسط استان باشد. «محمدرضا حاجی پور» بیان می بطی ء: ایجاد مراکز مشاوره با مصرف از ظرفیت کارشناسان صنعتی می تواند اطلاعات و آگاهی های لازم را در بخش های مختلف صنعت و تولیدی داخل اختیار تنخواه گذاران فراغت دهد. همین امر بسیاری از مشکلات موجود را از سر طرز سرمایه گذاران و تولیدکنندگان درون این نواحی بر خواهد داشت.

وی با رمز به نقش تاثیرگذار مراکز مشاوره صنعتی داخل شهرک ها و نواحی صنعت در رشد و توسعه صنعت استان دنباله می دهد: این مراکز از بنیادی ترین عوامل در گشایش وضعیت صنایع استان و سرزمین است که می تواند به تامین زیرساخت های مناسب از پیش تامین شده بخاطر راه اندازی کندرو واحدهای صنعتی با هدف ایجاد، بسط و توسعه صنعتی و درون نتیجه داخل راستای رونق اقتصادی کمک نرم. رئیس راه اندازی صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی می افزاید: اقدامات زیاد مثبت و سازنده ای داخل شالوده ایجاد این مراکز داخل نواحی صنعتی استان عمل شده و با توجه بوسیله ظرفیت های دانشگاه صنعتی، پارک علم و فناوری و شرکت های خرد زمینه این ظرفیت تو استان روز به روز در حال گسترش است. افزایش بهره وری واحدهای صنعت کوچک

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی نیز می گوید: کنف از واحدهای صنعت و تولیدی کوچک و متوسط یکی از ماموریت هایی اصلی شهرک های صنعتی بوسیله اختصاص در استانی صنعت قرین مرکزی بوده که دارای تعداد یدکی واحد صنعت کوچک و متوسط است. «مصطفی آمره ای» اشعار می بطی ء: به خشکی امدن همین بنیان باید داخل زمینه توانمندسازی واحدهای کوچک و متوسط اقدامات لازم انجام شود. استفاده از ظرفیت مراکز مشاوره صنعتی و ارائه مشاوره به این واحدها می تواند در شالوده افزایش نصیب وری واحدهای صنعتی کوچک و متوسط دارای اهمیت زیاد زیادی باشد.

وی با اشاره به جلال حادثه یابی و مشاوره داخل زمینه کاهش مخاطرات و مشکلات و نیز دستیابی واحدهای صنعت به توفیق می افزاید: اگر بخواهیم در این مرزوبوم ها به توفیق مشت پیدا کنیم باید موارد تذکر شده را مورد توجه فراغت دهیم. البته از سال های گذشته موضوع مشاوره به واحدهای صنعت در اجازه کار مشارکت شهرک های صنعت قرار پژمان و تاکنون بوسیله عزم افزایش بینش کارکنان واحدهای تولیدی اقدامات دهش نیز انجام شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی اظهار می کند: یکی دیگر از اقداماتی که توسط همدستی شهرک های صنعتی با توجه به این که واحدهای صنعت کوچک و متوسط مشکلات متجاوز زیادی را در حوزه های مختلف از جمله حقوقی، تامین مالی و تکنولوژی دارند، ارتکاب شده، ایجاد کلینیک صنعت است. امسال یک کلینیک سیار درون شهرک صنعتی خمین ساختن شده است. آمره ای دنباله می دهد: درون این کلینیک ۱۲ مشاور با امتحان صنعت در زمینه های فنی و تکنولوژی، برق و انرژی، مالی و دارایی، بیمه مدیریت و کیفیت به ۳۷ واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی و خارج از شهرک صنعتی مشاوره های لازم را درون بنیاد های ذکر شده ارائه داده اند. وی پیش روی می یواش: تا فرجام سال توسط این شرکت ۴ کلینیک سیار صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعت استان به سرود ارائه مشاوره در موارد ذکر شده بوسیله واحدهای صنعتی و برای رفع مشکلات آنها برگزار خواهد شد. توسعه صنعت استان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک می گوید: مرزوبوم صنعتی با مشکلات و مسائل زیاد متعددی مواجه است. تو شرایط کنونی از مهم ترین و واقعی ترین مشکلات آن می توان به توسعه و رونق نداشتن صنایع و تأسیس واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی رمز کرد. «منوچهر توسطی» با اشاره به این که تنخواه گذاری هایی که ایفا می شود سنتی است و از فن شناسی روز برخوردار نیست، بیان می یواش: این نوع تنخواه گذاری ها به دلیل این که افراد دارای اطلاعات لازم و کافی نیستند تو بیشتر مواقع تولید را با مشکلات جدی مواجه می درنگ.

وی امتداد می دهد: تنخواه گذاران بخاطر این که بتوانند تو حروف تولید موفق باشند و واحدهای تولیدی خود را با موفقیت هدایت کنند، باید در همه مرزوبوم ها معلومات لازم و کافی داشته باشند، بنابراین حتما احتیاج به مشاوره با متخصصان دارند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و زراعت اراک با رمز به این که وجود واحدهای مشاوره داخل واحدهای صنعتی بسیار عمده و ضروری است، می افزاید: مشاوره درون همه زمینه ها یکی از موارد مهم و تک احتیاج سرمایه گذاران است.

در این زمینه شرکت شهرک های صنعتی و صنعت و معدن باید همدستی و تعامل داشته باشند ما نیز بوسیله عنوان مدخل مخصوص از این عمده حمایت خواهیم کرد. توسطی با اشاره به اقدامات اثربخش ایفا شده تو اساس رفع مشکلات بخش صنعت استان اظهار می بطی ء: این اقدامات می تواند بخشی از مشکلات مملکت صنعت استان بوسیله ویژه مشکلات واحدهای صنعت کوچک و متوسط را برطرف کند و گامی تاثیرگذار در جهت ترقی صنعتی استان باشد.