بسکتبال بین المللی زنجان؛ تیم های ملی جوانان و نوجوانان ایران به پیروزی رسیدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، درون دومین روز از مسابقات بین المللی زنجان و در اولین بازی، تیم ملی جوانان ایران به مصاف آویشن ملی نوجوانان سوریه رفت.

تو کوارتر نخست آویشن ملی نوجوانان سوریه که البته از چندین بازیکن تیم جوانان خویشتن غصه استفاده می کند با نمایشی ضعیف ۲۸ بر ۵ شکست خورد و داخل کوارتر دوم با نتیجه قابل تصویب زیرفون ۲۰ بر ۱۱ ورزش را واگذار کرد.

در کوارتر سوم چند دو امتیازی بوسیله صورت متواتر بخاطر ایران کسب شد و بازیکنان سوریه بی آرامی با افزایش حملات چند نمره ظهر سرهم گرفتند.

در کوارتر چهارم و پایانی دو تیم تقریبا پایاپای پیش رفتند و تو نهایت تیم ملی جوانان کشورمان قاهر شد ۹۴ پیاده شدن ۴۱ آویشن نوجوانان سوریه را از پیش رو بردارد.

دومین ورزش از دومین روز مسابقات بین المللی بسکتبال زنجان بین تیم های نوجوانان ایران و قطربرگزار شد.

تیم ملی کشورمان در کوارتر بدوی فیروز شد ۱۶ بر ۱۱ قهرمان شود. از کوارتر دوم اختلاف امتیازات بالا رفت و مجدد نوجوانان ایران با خراج ۳۳ پیاده شدن ۷ پیروز شدند.

کوارترهای سوم و چهارم همچنین با نتایج ۲۰ بر ۱۰ و ۲۹ به خشکی امدن ۱۵ به منفعت ایران تمام شد و تو اختتام آویشن ملی نوجوانانایران داخل یک دیدار جذاب و سرعتی ۹۸ بر ۴۳ کنار هماورد خود قهرمان شد.