خان باقری از نمایشگاه دستاوردهای صنایع وزارت دفاع ملاقات کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکرمحمد باقریرئیس ستاد طاس نیروهای مسلح و هیئت همراه ضمن حضور در صنایع وزارت دفاع در خراسان از نمایشگاه محصولات و توانمندی های وزارت دفاع بازدید کرد.

درون این بازدید امیر عالم حسنی معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع و مدیران صنعت دفاعی در گزارشی آخرین اقدامات صنعتی دفاعی را در راستای پیشرفت های حوزه رزم زمینی، دریایی و هوافضا داخل استان خراسان تشریح کرد.