آمادگی هرسین برای برگزاری جشنواره منطقه ای تماشاخانه خیابانی

به گزارش همشهری «امیر شاه آبادی» اظهار کرد: با تمام توان هرسین آماده میزبانی این رویداد مهم هنری است و تدابیر لازم اتخاذ شده است. وی با اشاره بوسیله تجربه موفق برگزاری مقدماتی عید منطقه ای تئاتر خیابانی درون این شهرستان افزود: ابتدایی دوره این عید با استقبال آدم اتیکت دوست شهرستان هرسین روبه رو شد و برگزاری دومین پیرامون این مهمانی از مطالبات آدم و هنرمندان شهرستان است. فرماندار هرسین ادامه داد: ما تلاش کردیم که مقدمات برگزاری دومین پیرامون این جشنواره را مهیا کنیم تا این مهمانی به شکلی مطلوب و تا اینکه بهتر از دوره گذشته برگزار شود. وی برگزاری رویدادهای مهم فرهنگی و هنری را از اولویت ها و برنامه های فرمانداری هرسین در راستای توسعه این شهرستان برشمرد. جذب گردشگر

شاه آبادی تاکید کرد: این عید می تواند غصه در جذب گردشگر داخل این شهرستان خلال ایام جشنواره مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش باشد و اندوه صیت هرسین را به عنوان یک بطرف خانه فرهنگی و هنری در کشور مطرح نرم. وی با اشاره به حجم های هرسین و بیستون بروز امیدواری کرد که نصیب شاهد اجرای این عید درون سطح جهانی و حضور قسمت قسمت کردن های بین المللی در این رویداد باشد. فرماندار هرسین تقریر کرد: در این اطراف از جشنواره برای ۱۳ استان فراخوان ارسال شده و در مرداد ماه امسال شاهد برگزاری آن خواهیم بود.  شاه آبادی خواستار پناه همه جانبه ادارات سطح شهرستان بخاطر برگزاری این جشنواره شد. همه آثار مجهز تو جشنواره سابق الذکر مرتبط با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کاهش آن با رویکرد نشاط افزایی اجتماعی و خواست بوده و با تعبیر طنز است.